Proiectul de modernizare a Codului civil a fost adoptat astăzi de către Parlament, în lectură finală. Pentru document au votat 61 de parlamentari. Prin urmare, proiectul urmează să fie promulgat de către șeful statului și publicat în Monitorul Oficial. Lucrările asupra proiectului de modificare și completare a Codului civil au început în anul 2013. Documentul are aproape 450 de pagini, iar la elaborarea sa au participat atât teoreticieni cât și practicieni – profesori universitari, judecători, notari, avocați, precum și funcționari ai Ministerului Justiției. În acest sens a fost creat un grup de lucru care și-a desfășurat activitatea pe parcursul a circa patru ani, în cadrul a peste 70 de ședințe. În privința documentului au fost formulate mai multe amendamente, însă deocamdată acestea nu sunt publicate pe site-ul Parlamentului. Potrivit autorilor, noile reglementări vor moderniza infrastructura juridică națională și o vor armoniza la cele utilizate pe plan international cu referire la statutul persoanelor, proprietate, obligații, moștenire și dreptul international privat. Astfel, va fi instituită Cartea a 4 – Moștenirea, care va cuprinde dispoziții tradiționale și statornicite  de divizare a moștenirii în cea legală și testamentară, de determinare a capacității succesorale, precum și a nedemnității de a moșteni. La fel, va fi reglementată competența în materie de moștenire, statutul juridic al moștenitorului, custodia masei succesorale etc. Noua redacție a Codului civil va include norme cu referire la protecția consumatorului prin care se instituie reguli generale de la care nu se va putea deroga. O altă noutate sunt normele detaliate cu privire la statutul și regimul juridic al administratorilor. Au fost completate și modificare multe obligații, inclusive cele din contractul de investiții în construcții. Un alt capitol nou este cel cu referire la fiducia, care presupune un raport juridic în care o parte (fiduciarul) este obligată să devină titularul unei mase patrimoniale (masa patrimonială fiduciară), să o administreze şi să dispună de ea, în conformitate cu condiţiile care guvernează raportul (condiţiile fiduciei), în beneficiul unui beneficiar sau pentru a promova un scop de utilitate publică. Potrivit autorilor documentului, obiectivele proiectului, prin care se dorește modernizarea Codului civil, sunt:
  • de a moderniza dreptul privat al Republicii Moldova;
  • de a face legislaţia civilă mai exactă şi mai previzibilă, inclusiv prin revizuirea regimului condiţiei suspensive sau rezolutorii care pot fi stipulate într-un act juridic, fiind corectată abordarea reglementării actuale: nu actul juridic este sub condiţie, ci efectele sale sunt condiţionate (total sau parţial);
  • de a reglementa mai bine drepturile personalităţii şi limitele acestora;
  • de a proteja mai bine valabilitatea contractelor, inclusiv prin stabilirea criteriului clar de delimitare între nulitatea absolută şi nulitatea relativă;
  • de a responsabiliza administratorii persoanelor juridice de drept privat;
  • în raporturile dintre profesioniști, sunt lărgite și clarificate limitele libertății contractuale, în special prin edictarea normei conform căreia dispozițiile Cărții 3 privitoare la conținutul contractelor se prezumă dispozitive, iar profesioniștii își pot amenaja liber raportul contractual, fiind diminuat riscul anulării clauzei la care ei au convenit;
  • recodificarea are ca obiectiv în primul rând excluderea, în măsura posibilă, a paralelismelor în legislația civilă, care, la rândul său, contribuie la aplicarea uniformă a legislației și ușurează sarcina practicienilor de cunoaștere a legislației civile;
  • stabilirea caracterului constitutiv al registrelor de publicitate prin trecerea de la caracterul declarativ la caracterul constitutiv al registrului de stat al transportului prin completarea Legii privind siguranţa traficului rutier.