Câțiva deputați propun ca plata notarială pentru eliberarea certificatului de moștenitor să fie plafonată și să nu depășească 150 de lei pentru un bun imobil din localitățile rurale, cu excepția terenurilor agricole și terenurilor pe care nu sunt amplasate construcții. Autorii inițiativei susțin că informația despre valoarea bunului imobil pentru calcularea plății notariale se solicită de la structurile teritoriale ale Agenției Servicii Publice. Ei mai precizează că pentru imobilele din localitățile rurale nu au fost executate lucrările de evaluare, respectiv, nu există valoarea înscrisă în registru. În lipsa acesteia, cetățenii sunt nevoiți să comande servicii adiționale de calculare, ceea ce implică costuri suplimentare pentru perfectarea certificatului de moștenitor. În urmă cu un an un alt grup parlamentar a elaborat un proiect de lege care prevedea că taxa notarială pentru eliberarea certificatului de moștenitor, pentru rudele de gradul I, nu va putea depăși 1.000 de lei. Autorul inițiativei mai propunea ca pensionarii şi invalizii să fie scutiţi de plata taxei de stat pentru îndeplinirea actelor notariale la autentificarea testamentelor și eliberarea certificatelor de moștenitor. Atunci Guvernul nu a susținut inițiativa și în avizul oferit se menționa că tarifele notariale trebuie să acopere cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității menite să asigure respectarea principiului răspunderii materiale a notarului. De asemenea, se spune că procedura succesorală este cea mai de durată și cea mai complexă procedură instrumentată de către notar, indiferent de clasa de succesori chemată la moștenire și valoarea patrimoniului succesoral. Eliberarea certificatului de moștenitor reprezintă rezultatul mai multor activități îndeplinite de notar pentru deschiderea procedurii, stabilirii cercului de moștenitori, căutării și anunțării moștenitorilor, identificării activului și pasivului succesoral, stabilirii dreptului individual al moștenitorilor.