Un avocat a dat în judecată Compania Naţională de Asigurări în Medicină spunând că, chiar dacă în fiecare an și-a achitat polița de asigurare medicală în termenii stabiliți, nu a putut mereu să beneficieze de asistență medicală. Și anume, apărătorul a spus că în fiecare an, începând cu data de 1 ianuarie şi până în ziua achitării primei de asigurare, poliţa de asigurare medicală i-a fost dezactivată. Prin urmare, pe parcursul anilor 2011, 2012, 2014 și 2015, cel puţin timp de câte trei luni de zile nu a putut beneficia de asistenţă medicală, deoarece avea statut de neasigurat. Cumulând aceste perioade de timp, se ajunge la un total de cel puţin 12 luni fără opt zile. În acest timp, ”deşi a achitat integral cuantumul primelor de asigurare medicală în sumă fixă şi în termenul instituit de lege, în mod arbitrar şi contrar prevederilor legale i-a fost dezactivată poliţa medicală, fiind indicat statutul de neasigurat, motiv din care nu a putut beneficia de serviciile medicale acoperite de asigurare”, se spune în motivare. Această situație s-a repetat și în anul 2016. Reclamantul a depus cerere de soluționare amiabilă a disputei, care a fost respinsă de către Compania Națională de Asigurări în Medicină. În răspunsul oferit, instituția a menționat că, potrivit normelor legale, prima de asigurare în sumă fixă se achită în termen de până în data de 31 martie a anului de gestiune. Totodată, dacă prima nu este achitata, polița de asigurare se dezactivează. Prin urmare, în cererea de adresare în judecată, avocatul a spus că acţiunile ilegale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină reprezintă în sine un tratament degradant şi inuman, care este interzis prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice și prin Constituţia Republicii Moldova. Reclamantul a mai menționat că a fost expus mai multor suferinţe atât fizice, cât şi psihice manifestate prin frustrări, stări de neliniște, de incertitudine, frică de a nu avea nevoie cumva de servicii medicale în acel moment, prin ce i-au fost şi sunt cauzate prejudicii morale. Astfel, apărătorul a cerut instanței să:
  • recunoască ca fiind ilegală practica CNAM de a-i atribui statut de neasigurat, începând cu prima zi a anilor de gestiune 2011-2016 până la dăţile de atribuire a statutului de asigurat;
  • recunoască ca fiind ilegale refuzurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de a activa poliţa medicală;
  • recunoască încălcarea principiului obligativităţii asigurării medicale;
  • recunoască ca fiind ilegale acţiunile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de impunere a plăţii primei de asigurare în sumă de 4.056 de lei până la 31 martie 2015, prin acordarea statutului de neasigurat;
  • constatate încălcarea dreptului de a beneficia de reducerea în mărime de 50% din suma de 4.056 de lei stabilită de lege pentru prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în anul 2015;
  • constatate îmbogăţirii fără justă cauză cu realizarea de venituri nejustificate în sumă de 2.028 de lei, obţinute abuziv prin impunerea achitării primei până în data de 31 martie 2015;
  • oblige Companiei Naționale de Asigurări în Medicină să restituie prejudiciul material în sumă de 2.028 de lei;
  • oblige Companiei Naționale de Asigurări în Medicină să activeze poliţa de asigurare medicală pe numele său pe o durată direct proporţională perioadei în care face parte din categoria de persoane care se asigură individual şi a exercitării profesiei de avocat, până la proba refuzului achitării primei de asigurare medicală în termen;
  • dispună încasarea prejudiciului moral în sumă de 1.500 de euro și a cheltuielilor de judecare în sumă de 4.250 de lei.
Examinând dosarul, Judecătoria Chişinău, sediul Rîşcani, a admis parţial acţiunea. Magistrații au recunoscut ilegal refuzul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină de a activa poliţa de asigurare medicală pe numele reclamantului şi a dispus încasarea prejudiciului moral în sumă de 10.000 de lei. Apelurile depuse ulterior la decizia primei instanțe au fost respinse de Curtea de Apel Chișinău, iar recent și Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de CNAM la decizia instanței de apel.