Obligativitatea ca medicii și farmaciștii să muncească timp de trei ani acolo unde vor fi repartizați va fi inclusă în Legea cu privire la ocrotirea sănătății. Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege care va fi examinat în ședința de astăzi a Guvernului. Mai exact, se propune completarea art. 14 cu două aliniate noi - (4) și (5) care să prevadă faptul că medicii și farmaciștii admiși la studii de rezidențiat, cu finanțare de la bugetul de stat, vor încheia cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale contract privind instruirea în rezidențiat și plasarea în câmpul muncii, conform regulamentului aprobat de Guvern. Aceștia vor fi obligați după absolvirea studiilor de rezidențiat să activeze cel puțin trei ani conform repartizării Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Nerespectarea termenului de trei ani, neîncadrarea la studii de rezidențiat, precum și nerespectarea prevederilor contractului va presupune restituirea costului studiilor superioare în domeniul medical și farmaceutic și a costului studiilor de rezidențiat, finanțate de la bugetul de stat, conform calculelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Aceste prevederi se conțin în prezent în Hotărârea de Guvern nr. 1396 din 24.11.2016 și au fost anterior subiectul unei sesizări la Curtea Constituțională. Asta după ce 103 medici, care și-au făcut studiile la buget și au refuzat să fie repartizați în localitățile în care au fost trimiși, au fost acționați în judecată de către minister. Inițial, instituția a solicitat returnarea a câte 235 de mii de lei de la fiecare medic în parte, pentru studiile efectuate. Ulterior, pretențiile au fost majorate la 267 de mii de lei. O parte din medicii acționați în judecată au fost reprezentați pro-bono în instanță de către avocații ”Efrim, Roșca și Asociații”, iar apărătorii au solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate în cadrul unui proces. Principalul temei de neconstituționalitate, care a fost invocat de către avocați, a fost că Guvernul nu era abilitat de nicio lege să stabilească printr-o hotărâre de-a sa semnarea contractelor cu medicii rezidenți. Atunci avocații ERA s-a solicitat controlul constituționalității Hotârârii de Guvern nr. 1396 din 24.11.2016, în sensul corespunderii cu art. 16, art. 35 alin. 4 și 7, art. 43 alin. 1 și 4, art. 54 alin 2 și art. 102 alin. 2, din Constituție. Prevederile din Legea Supremă, invocate în sesizare, se referă la egalitate, la dreptul la învățătură, în special că învățământul de stat este gratuit și învăţământul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit.