O companie a dat în judecată Consiliul Concurenței solicitând anularea deciziei prin care s-a constatat încălcarea prevăzută de art. 68 alin.(1) lit. a) al Legii concurenței prin nefurnizarea, în termenii stabiliți a informațiilor și a documentelor solicitate. Conform actului, agentului economic i-a fost aplicată o amendă în mărime de 0,25%, din cifra de afaceri pentru anul 2016, adică aproximativ 400.000 de lei. De asemenea, agentul economic urma să fie amendat cu circa 20.000 de lei pentru fiecare zi de neprezentare a documentelor. Examinând dosarul, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenței de amendare a companiei. Decizia a fost menținută, recent, și de către Curtea de Apel. Magistrații au ajuns la concluzia că termenul stabilit pentru prezentarea informației nu a fost unul rezonabil în raport cu volumul, categoria și genul informațiilor și documentelor solicitate, astfel agentul economic a fost pus în dificultate de a-l respecta. De asemenea, întreprinderea nu a primit niciun răspuns la solicitarea de acordare a timpului suplimentar, fapt care a pus compania în situația comiterii încălcării înscrise în actul contestat și, în rezultat, impunerea sancțiunilor de rigoare. Refuzul Consiliul Concurenței de a acorda termenul suplimentar a fost expediat nu la adresa de corespondență, dar prin intermediul faxului, fără a avea siguranța că acest mijloc de comunicație, în mod oficial, este utilizat pentru corespondență cu agentul economic. Judecătorii au mai atestat suplimentar că întreprinderea a fost lipsită de veridicitatea informației cu privire la termenul final de prezentare a informației și documentelor în condițiile enunțate. Astfel, agentului economic nu îi poate fi imputată neprezentarea în termen a acestei informații, iar pe cale de consecință nu poate fi sancționat corespunzător. Mai mult, instanța de apel menționează că, Consiliul Concurenței la emiterea deciziei nu a ținut cont de necesitatea stabilirii intenției sau imprudenței companiei, în condițiile speței de neprezentare a informației cerute. Decizia Curții de Apel este executorie și definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.