Compania Coca Cola a fost sancționată de Consiliul Concureței pentru că a încălcat Legea cu privire la publicitate și Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. Mai exact, în privința companiei a fost întocmit un proces-verbal, prin care s-a stabilit că a fost încălcat art. 7 lit. b), d), art. 8 alin. (11) lit. a) şi art. 11/1 al. (1) lit. a), b), alin. (2) din Legea cu privire la publicitate şi art. 8 alin. (2) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Compania a plasat pe pagina de Facebook publicitate care a fost catalogată drept sexistă de către autoritatea de concurență. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, procesul-verbal a fost declarat nul. Nefiind de acord cu hotărârea sus indicată, Consiliul Concurenței a declarat recurs. Prin decizia instanței de apel a fost admis recursul declarat de Consiliul concurenței, casată hotărârea Judecătoriei Chișinău și a fost dispusă rejudecarea cauzei în prima instanță în alt complet de judecată. Primind cauza la rejudecare, prima instanță a recunoscut vinovată compania în comiterea contravenției prevăzute de art. 364 alin. (6) Cod contravenţional şi, în baza acestei Legi, i-a fost aplicată o pedeapsă contravenţională sub formă de amendă în mărime de 240 unităţi convenţionale, ce constituie 12.000 mii de lei. Nefiind de acord cu hotărârea în cauză, compania a declarat recurs în care solicită casarea totală a hotărârii contestate cu încetarea procesului contravenţional. În motivarea recursului declarat a fost invocat că pagina web nu reprezintă locul comiterii contravenției, iar agentul constatator urma să indice în procesul-verbal cu privire la contravenţie locul concret al comiterii contravenţiei care să coincidă cu unul din spaţiile invocate în art. 120 din Codul penal. Examinând procesul-verbal cu privire la contravenţie, constată că acesta nu conţine date cu privire la locul comiterii pretinsei contravenţii, or pagina facebook.com nu poate fi apreciat drept locul comiterii contravenţiei. În opinia instanței de recurs nu s-a demonstrat că publicitatea plasată pe pagina de Facebook ar fi una sexistă. La fel, intanța a indicat, referitor la întocmirea procesului-verbal, că activitatea agentului constatator, în acest sens, s-a limitat doar la simpla întocmire a actului, cu preluarea opiniei Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurării egalităţii. Mai mult, analizând conţinutul procesului-verbal cu privire la contravenţie, se constată că agentul constatator a transpus opinia Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurării egalităţii, fără a face o analiză a acesteia şi fără a contrapune poziţia în cauză cu prevederile legale, adică, fără a expune propriile constatări, bazate pe propriile argumente în privinţa caracterului sexist a publicităţii. Curtea de Apel a ajuns la concluzia ca recursul declarat de companie să fie admis și, prin urmare, procesul contravențional a fost încetat pe motiv că nu există faptul contravenției.