Șoferii prinși băuți la volan ar putea să rămână fără pemise de conducere pe un termen de până la patru ani și le vor putea recupera doar după ce vor susține examen sau vor frecventa programul probaţional antialcoolic şi antidrog stabilit de către consilierul de probaţiune. Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege care prevede înăsprirea sancțiunilor. Astfel, Codul penal a fost completat cu o un articol care prevede privarea sau anularea de dreptul de a conduce mijloace de transport. Această sancțiune poate fi aplicată de instanţa de judecată pe un termen de la 1 la 3 ani. Anularea dreptului de a conduce mijloace de transport poate fi aplicată de instanţa de judecată, cu redobîndirea ulterioară a permisului de conducere, în modul stabilit de lege. Termenul executării măsurii preventive de ridicare provizorie a permisului de conducere a vehiculelor, se include în termenul de executare a pedepsei de privare sau anulare a de dreptului de a conduce mijloace de transport. În același timp, potrivit amendamentelor la Codul de procedură penală, în cazul unei infracţiuni pentru care se prevede pedeapsa privării sau anulării de dreptul de a conduce mijloace de transport, organul de constatare ridică permisul de conducere până la pronunţarea încheierii judecătorului de instrucţie. În acest caz procurorul care conduce sau efectuează urmărirea penală înaintează, în cel mult 3 zile, judecătorului de instrucţie un demers cu privire la aplicarea măsurii preventive privind ridicarea provizorie a permisului de conducere. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se aplică ca măsură principală sau ca măsură complementară la o altă măsură preventivă şi se dispune de către judecătorul de instrucţie la demersul motivat al procurorului care conduce sau efectuează urmărirea penală. Ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport se aplică de judecătorul de instrucţie pe un termen ce nu poate depăşi termenul maxim prevăzut de pedeapsa de privare de dreptul de a conduce mijloace de transport. Proiectul prevede și procedura de înlăturare de la conducerea şi reţinerea mijlocului de transport. Astfel, se propune ca persoana care conduce mijlocul de transport se înlătură de la conducere dacă există temeiuri de a presupune că aceasta se află în stare de ebrietate inadmisibilă, produsă de alcool sau de alte substanţe. În aceste cazuri, persoana este obligată să accepte, la cererea organului de constatare, testarea alcoolscopică, examenul medical, prelevarea de sânge şi de eliminări ale corpului pentru analiză. Dreptul de conducere anulat poate fi redobândit, după decăderea temeiurilor de anulare a acestuia, la prezentarea unei dovezi în acest sens, după susţinerea de către solicitant doar a examenului de calificare pentru obținerea permisului de conducere la autoritatea competentă, pe categorii şi subcategorii de mijloace de transport solicitate, după frecventarea programului probațional antialcoolic şi antidrog şi după expirarea termenului de 4 ani din momentul condamnării printr-o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă cu pedeapsă penală care prevede anularea dreptului de a conduce vehicule. Proiectul a fost votat, în lectura a doua, de 76 de deputaț și urmează să intre în vigoare în termen de trei luni de la publicarea în Monitorul Oficial.