În anul 2017, numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din Republica Moldova a depășit 53.600 de unități, ceea ce reprezintă aproximativ 98,6 la sută din numărul total al întreprinderilor din țară. Numărul acestora este în creștere cu circa 2.000 față de anul 2016. Datele au fost prezentate, recent, de către Biroul Național de Statistică. Conform informațiilor difuzate de autorități, numărul salariaților care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2017 a constituit 323.300 de persoane, adică 61,2% din numărul total de salariați ai întreprinderilor. În medie, fiecare înteprindere a avut, anul trecut, șase salariați. Veniturile din vânzări ale IMM-urilor în această perioadă au însumat peste 137,5 miliarde de lei sau 41,5% din totalul veniturilor obținute din vânzări, per total pe economie. Cel mai mare venit a fost înregistrat de companiile din domeniul comerţului cu ridicata şi cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor – peste 67 miliarde de lei. Aceastea sunt urmate de IMM-urile din industria prelucrătoare, cu aproximativ 15 miliarde de lei, din agricultura, silvicultura și pescuit, cu puțin peste 12 miliarde de lei, dar și de către agenții economici din transport și depozitare, care au înregistrat vânzări de circa 10 miliarde de lei. Anul trecut, cele mai multe întreprinderi mici și mijlocii au activat în domeniul comerţului, în jur de 20.600 de companii sau 38,4% din totalul IMM-urilor. În industria prelucrătoare au activat 4.500 de agenți economici sau 8,4% din totalul de ÎMM-uri înregistrate în țară.