Persoanele care intenționează să candideze la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă o pot face până în data de 1 august. Anunțul a fost făcut de către Consiliul Superior al Procurorilor. Potrivit Legii cu privire la Procuratură, persoana care nu a absolvit cursurile de formare inițială a procurorilor din cadrul Institutului Național al Justiției poate candida la funcția de procuror dacă are o vechime de cel puțin 5 ani în funcțiile de procuror sau judecător în instanțele judecătorești naționale sau internaționale, de ofițer de urmărire penală, de avocat, de Avocat al Poporului, de consultant al procurorului, de asistent judiciar în instanța de judecată. De asemenea, pot candida persoanele care au activat în funcțiile de specialitate juridică din aparatul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Procurorilor, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Justiției, al Ministerului Afacerilor Interne, al Centrului Național Anticorupție, al Serviciului Vamal sau în funcția de profesor titular de drept în instituțiile de învățământ superior acreditate. Candidații trebuie să susțină un examen în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. Testarea persoanelor care candidează la funcţia de procuror în temeiul vechimii în muncă se organizează de Institut concomitent cu examenul de absolvire a cursurilor de formare iniţială de către audienţi şi se susţine în faţa aceleiaşi Comisii pentru examenele de absolvire. Pentru a participa la examen persoanele interesate urmează să adreseze cereri către Consiliul Superior al Procurorilor privind remiterea materialelor pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei, până în data de 1 august. Solicitanţii pot participa la examen în termen de doi ani de la emiterea hotărârii respective de către Consiliu. Amintim că, în acest an aproape jumătate dintre candidați care au participat la examenele de absolvire, pentru persoanele care candidează la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă, nu le-au promovat. Potrivit rezultatelor publicate de Institutul Național al Justiției, au obținut note insuficiente 16 dintre cei 40 de candidați. Cea mai mare notă medie pentru proba scrisă și orală a fost 7,8. De altfel, doar 13 persoane au obținut note medii mai mari de 7.