Forma ISCITL 19 se prezintă de către Serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL), anual, în termen de până la data de 25 martie a anului următor celui de gestiune Serviciului Fiscal de Stat utilizând, în mod obligatoriu, metodele de raportare electronică. Potrivit unui ordin a directorului Serviciului Fiscal de Stat, Forma ISCITL 19 și cele două anexe ale sale urmează să fie utilizate începând cu anul 2019, pentru perioada fiscală 2018. Datele indicate în Forma ISCITL 19 nu se vor reflecta în conturile personale ale primăriilor. Forma ISCITL 19 va fi utilizată pentru coordonarea, analiza și controlul activității SCITL, în ceea ce privește executarea sarcinilor prevăzute de Codul fiscal și prevederile, aprobate de către consiliile locale prin regulamentul-tip. Forma ISCITL 19 trebuie să conțină sumele calculate și achitate, aferente:
  • impozitelor (impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar) pentru bunurile imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale în scopul impozitării;
  • taxelor locale: taxa de la posesorii de câini; taxa pentru parcare și taxa pentru salubrizare.
Forma ISCITL 19 constă din cinci capitole:
  • în capitolul I se reflectă soldul la începutul perioadei fiscale;
  • în capitolul II se reflectă sumele impozitelor, taxelor și penalității, calculate pentru perioada fiscală și numărul contribuabililor pentru care au fost calculate impozite și taxe;
  • în capitolul III se reflectă sumele impozitelor și taxelor, achitate de către contribuabili în perioada fiscală și numărul contribuabililor care au achitat impozite și taxe;
  • în capitolul IV se reflectă sumele impozitelor și taxelor achitate în perioada fiscală de către contribuabili prin intermediul perceptorilor fiscali;
  • în capitolul V se reflectă soldul la sfârșitul perioadei fiscale.
La data intrării în vigoare a ordinului se abrogă Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 24 din 06.02.2006 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare.