Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Legea privind sistemul public de asigurări sociale ar putea fi modificată. Ce amendamente va examina Guvernul

 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prezintă lunar Casei Naționale de Asigurări Sociale informația cu privire la beneficiarii de ajutor de șomaj și de prestații de asigurări sociale în scopul confirmării stagiului de cotizare în termenul și forma stabilite în comun de Casa Națională de Asigurări Sociale și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Guvernul intenționează să modifice și să completeze Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

Astfel, art. 5 al Legii ar putea fi expus într-o nouă redacție și va prevedea că: declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și declarația privind evidența nominală a asiguraților sunt parte componentă a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care se completează în modul și în forma stabilite de Ministerul Finanțelor, se prezintă de plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, după cum urmează:


  • angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare – lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare;

  • persoanele fizice: întreprinzători individuali, mediatori, notari, avocați, executori judecătorești, experți judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreți și traducători, administratori autorizați, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune;

  • declarația corectată – în modul stabilit la art. 188 din Codul fiscal.

Proiectul mai prevede că angajatorii, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, sunt obligați să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale - (forma DSA 18),  în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Persoanele fizice specificate la art. 5 alin. (1) lit. b) la necesitatea stabilirii pensiei pe parcursul anului de gestiune sunt obligate să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA 18).

Serviciul Fiscal de Stat furnizează Casei Naţionale informaţii referitoare la indicatorii dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi informaţii referitoare la indicatorii declaraţiei cu privire la impozitul unic calculat pentru rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiilor în modul şi în forma stabilite de comun acord.

Totodată, Legea se completează cu trei anexe. Acestea vor prevedea:


  • categoriile de plătitori şi de asiguraţi, cotele de contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii, baza de calcul a acestora şi termenele de virare la bugetul asigurărilor sociale de stat;

  • lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale;

  • tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Anexele au fost transferate din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, deoarece rămân neschimbate în fiecare an.

Share on Social Media

10 November, 2018
Instanțele de judecată vor putea dispune privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei pentru un termen mai mare decât cel prevăzut în prezent. Majorarea termenului este prevăzută în modificările la Codul Contravențional, publicate în Monitorul Oficial, în data 9 noiembrie. Astfel, dacă în prezent privarea de dreptul de deţinere sau port şi folosire a armei se dispune de instanţa de judecată pentru un termen de la 3 luni la un an, în baza modificărilor, acest termen a fost extins de la 2 ani la 5 ani. Aplicarea limitei minime sau...
12 October, 2018
Părinții aflați în concediu pentru îngrijirea copilului vor putea beneficia de indemnizații și salarii în același timp. Ministerul Sănătății, Muncii și Protectiei Sociale a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea și completarea Legii privind indemnizațiile privind incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Astfel, în cazul în care mama sau tatăl copilului (beneficiari de indemnizație) se angajează ori își reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, plata indemnizației lun...

Parteneri

02 October, 2018
Guvernul Republicii Moldova și Consorțium internațional de investitori – BERD, Invalda INVL, Horizont Capital au semnat contractul de vânzare-cumpărare a acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică Moldova-AgroindBank SA. Pachetul de acțiuni a fost expus de către Agenția Proprietății Publice, astăzi, la Bursa de Valori a Moldovei, iar licitația ”cu strigare”, ca pachet unic, a avut loc în această dimineață. Este vorba de 426.365 de valori mobiliare, ceea ce reprezintă 41.09 la sută din capitalul social al BC Moldova Agroindbank SA. Valoarea nominală a acțiunilor a fost stabilită la 2...
24 September, 2018
Inspectoratul Energetic de Stat va fuziona cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Un proiect de hotărâre în acest sens va fi examinat în ședința de astăzi a Guvernului. Potrivit documentului, ANRE va deveni succesoare de drepturi și obligații ale Inspectoratului. Proiectul prevede că începând cu data de 20 octombrie Inspectoratul Energetic de Stat, autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, încetează exercitarea atribuţiilor de supraveghere energetică de stat. În urma reorganizării, personalul angajat al Inspectoratului urmează...