Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Legea privind societățile pe acțiuni, modificată. Ce prevede proiectul aprobat de Parlament

 

Reguli noi pentru desfășurarea activități societăților pe acțiuni. Parlamentul a aprobat mai multe modificări și completări a legislației, care prevăd consolidarea drepturilor acționarilor, inclusiv în cadrul convocării și desfășurării adunărilor generale ale societăților.

Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, inițiativa legislativă transpune normele eurocomunitare cu privire la dreptul acționarilor de a introduce nelimitat puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, precum și de a pune întrebări, prezenta proiecte de hotărâre. Modificările legislative instituie obligația societății de a răspunde în termeni determinați de lege la întrebările privind chestiunile de pe ordinea de zi a adunării generale, adresate de acționari.

Totodată, legea va fi completată cu aspecte referitoare la reprezentarea acționarilor, stabilindu-se reguli detaliate cu privire la procedurile de desemnare și notificare a reprezentantului, precum și exercitarea votului prin reprezentare, soluționarea conflictelor de interese la desemnarea reprezentantului. În acest context, o singură persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, numărul cărora nu poate fi limitat.

Noile reglementări exclud limitarea potrivit căreia persoanele cu funcții de răspundere ale societății, cu excepția membrilor consiliului societății, nu pot fi reprezentanți ai acționarului.

Prevederile mai concretizează drepturilor acționarilor în cadrul emisiunii de valori mobiliare ale societății, în special, implementează cerințele UE referitoare la publicarea obligatorie sau, în caz de acțiuni nominative, informarea în scris, în termen determinat, a tuturor acționarilor despre oferta de a subscrie pentru acțiuni, în cazul majorării de capital.

Legea este completată și cu unele prevederi aferente informațiilor obligatorii de inclus în contractul de societate și statutul societății pe acțiuni. Noile prevederi stabilesc creșterea graduală a mărimii minime a capitalului social, de la 20.000, cât este în prezent, până la 600.000 lei în 2022.

Proiectul a fost votat de Parlament în prima lectură.

Share on Social Media

13 July, 2018
Legea cu privire la societățile pe acțiuni va fi completată cu nou articol, 251, care se referă la reprezentarea acționarilor. Modificările sunt propuse într-un proiect înregistrat în Parlament. Astfel, potrivit documentului, noul articol va prevedea că o persoană poate reprezenta unul sau mai mulți acționari, numărul cărora nu poate fi limitat. Aceasta va fi obligată să voteze la adunarea generală a acționarilor în conformitate cu instrucțiunile formulate de fiecare acționar care l-a desemnat. La fel, instrucțiunile acționarilor privind exprimarea votului pot fi incluse în procură, mandat, co...
10 July, 2018
Legea cu privire la societățile pe acțiuni ar putea fi modificată. În Parlament a fost înregistrat un proiecte de lege prin care se propune să fie operate mai multe schimbări. Astfel, potrivit documentului, se propune expunerea în altă redacția a alin. (7) din art. 11 a Legii cu privire la societățile pe acțiuni, care spune că în cazul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare, efectuate pe piața reglementată, conform alin. (6) lit. a), părțile vor fi în drept să efectueze tranzacția la prețul liber convenit între ei, în condițiile tranzacțiilor speciale coordonate, după caz, cu Comisia Națională a P...

Parteneri

09 October, 2017
Societățile pe acțiuni, admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare, vor efectua oferta de achiziționare prin intermediul societăţilor de investiţii sau al persoanelor acceptate care sunt autorizate de către Comisia Națională a Pieței Financiare să presteze servicii şi activităţi de investiţii financiare. Prevederea se conține în Procedura de achiziţionare de către societatea pe acțiuni a acţiunilor plasate de ea, publicată în Monitorul Oficial din data de 6 octombrie. Procedura stabileşte modul şi procedura de achiziţionare de către...
08 August, 2017
Autor: Aelita Orhei, avocat, Biroul asociat de avocați ”Gladei și Partenerii” Tranzacțiile cu conflict de interese nu sunt ilegale în sine, după cum ar putea sugera denumirea acestora, însă încheierea unor astfel de tranzacții trebuie să respecte anumite reguli speciale. Scopurile finale urmărite de legiuitor sunt: înlăturarea persoanelor care ar avea un interes să determine societatea să încheie tranzacția de la procesul de aprobare corporativă a tranzacției; încheierea tranzacțiilor de acest fel în condiții comerciale corecte; dezvăluirea publică a informației despre tranzacție; pă...