Poliția va achita despăgubiri morale unei femei și copilului acesteia, după ce a publicat niște imagini în care a apărea un bărbat suspectat de furt, dar și reclamantele, fiind încercuită și fața femeii. Curtea Supremă de Justiție a pronunțat recent decizia în favoarea reclamantelor și, prin urmare, Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne va trebui să achite daunele. Femeia și copilul său au fost reprezentate în instanță de către Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”. În judecată s-a solicitat repararea prejudiciului moral estimat la 15.000 de lei pentru ambele reclamante, compensarea cheltuielilor de judecată şi cheltuieli de asistență juridică. Mai exact, în ianuarie 2017, pe site-ul poliției, la rubrica ”ştiri’’ a fost publicat un articol video, denumit: ”Dacă îl cunoşti informează Poliţia Capitalei”. Materialul video postat redă imaginea unui bărbat, pe care poliţia îl suspecta de furt într-un centru comercial, precum şi imaginea reclamantelor. Faţa femeii a fost încercuită cu roşu, astfel încât să se permită evidenţierea clară a acesteia. Reclamantele s-au adresat în instanță deoarece poliția a publicat informaţii defăimătoare ce lezează onoarea şi demnitatea reclamantelor. În materialului video urma textul: ”Bărbatul care apare în imagini, este căutat de către ofiţerii de investigaţii ai sectorului Centru din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun. Chişinău. El este suspectat că ar fi sustras o geantă în timp ce se afla în CC “Grand Hall“. Potrivit victimei în geantă erau acte personale, telefon de model ”Samsung S6“, şi portmoneul în care erau 80 de euro şi 3000 lei, precum şi alte bunuri materiale. Conform informaţiilor acumulate şi examinate de către poliţişti, bărbatul ar fi profitat de neatenţia victimei, sustrăgănd geanta de pe un scaun, după care însoţit de o doamnă şi un copil minor părăseşte mall-ul. În acest context a fost iniţiată o cauză penală pentru furt, care prevede o pedeapsă cu amendă în mărime de la 6.000 lei la 20.000 lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau închisoare de până la 4 ani. Persoanele care l-au recunoscut, sunt rugate să comunice informaţiile la numerele de contact (022) 27-22-57 sau 079831769. Poliția Capitalei garantează confidenţialitatea surselor de informare“. În cererea de chemare în judecată s-a mai indicat că materialul video a fost preluat imediat de mai multe surse mass-media, portaluri de ştiri, precum şi posturi TV, care au difuzat imaginile video. Femeia a contactat poliția și a anunțat despre eroarea comisă la publicarea şi distribuirea imaginilor video, motiv pentru care a fost solicitat publicarea unei dezminţiri în acest sens. Poliția a plasat din nou video, cu denumirea de ”Rectificare orientare”, în care a apărut suspectul căutat, preucum și imaginea clară şi identificabilă a reclamantei, precum şi fiicei sale, fiind exclusă doar încercuirea cu roşu a feţei. Textul scris a fost modificat doar la capitolul ”complice”, mai exact: ”…S-a constatat că alte persoane complice n-au participat la furt, în acest context a fost iniţiată o cauză penală pentru furt…”.  Femeia s-a adresat repetat la poliție și a solicitat refacerea materialului şi publicarea unei dezminţirii a informaţiilor care o vizează pe ea şi pe copilul ei, însă cerinţele nu au fost satisfăcute. Prin urmare, în adresa poliției a fost trimisă o cerere prealabilă prin care a fost solicitată exprimarea scuzelor şi compensarea prejudiciului moral suportat în cuantum de 50.000 lei pentru fiecare reclamant. Poliția și-a recunoscut vina, a publicat scuze, însă nu a acordat prejudiciul moral. În urma examinării cererii de chemare în judecată, Judecătoria Chişinău a admis parțial cererea. S-a încasat din contul Inspectoratului General al Poliţiei suma de 7.000 de lei în contul reparării prejudiciului moral, suma de 420 de lei pentru compensarea cheltuielilor de plată a taxei de stat, 7.555 de lei în contul compensării cheltuielilor de asistenţă juridică şi 73 de lei pentru alte cheltuieli de judecată. La fel, s-a încasat din contul Inspectoratului General al Poliţiei în beneficiul reclamantei minore 7.000 de lei în contul reparării prejudiciului moral. În rest, acţiunea s-a respins, ca neîntemeiată. Direcţia de Poliţie Chişinău a Inspectoratului General al Poliţiei a declarat apel, solicitând casarea hotărârii Judecătoriei Chişinău cu pronunţarea unei noi hotărâri de respingere integrală a acţiunii. Totuși, Curtea de Apel Chișinău a respins apelul și a menținut decizia instanței de fond. Poliția a depus recurs, solicitând admiterea acestuia, casarea integrală a deciziei şi a hotărârii, cu emiterea unei noi hotărâri prin care cererea de chemare în judecată să fie respinsă ca neîntemeiată. În motivarea recursului s-a invocat că decizia instanței de apel şi hotărârea primei instanțe sunt neîntemeiate, deoarece atât instanța de fond cât şi instanța de apel au dat apreciere eronată materialului probator şi au aplicat eronat normele de drept material şi de drept procedural aplicabile cauzei. Poliția a mai indicat că instanțele inferioare au admis acțiunea civilă în baza dramatizării situației de către reclamante fără a fi prezentate probe veridice prin care să demonstreze faptul că acestea au suferit din cauza publicării informației (rectificării), or la admiterea acţiunii instanțele urmau să-şi motiveze hotărârile şi să conțină cont de probe, legea materială şi/sau procedurală aplicată, argumentele instanței în caz de respingere a unor probe prezentate de participanți etc. La fel, a indicat, referitor la acordarea despăgubirii cu titlu de prejudiciu moral, că suma oferit de instanțele de judecată nu corespunde cu cererea de chemare în judecată, deoarece nu este constatat faptul cum o suferit, în ce mod, în ce împrejurări or, instanțele inferioare s-au bazat numai pe alegațiile declarative din cererea de chemare în judecată. Totuși, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a ajuns la concluzia că argumentele invocate în cererea de recurs nu se încadrează în limitele stabilite de norma indicată. Respectiv, nu constituie temei de casare a deciziei recurate, or, motivele recursului sunt similare celor invocate în cadrul judecării cauzei, asupra căror instanța de apel s-a pronunțat. La fel, CSJ a precizat că dezacordul poliției cu decizia instanței de apel, nu constituie temei de casare a deciziei. Astfel, recursul a fost declarat inadmisibil.