Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) solicită opiniile avocaților în privința modificărilor propuse la Codul de procedură penală. UAM a precizat că părerile apărătorilor vor contribui la pregătirea unui aviz asupra proiect de lege de modificare a Codului de procedură penală. Prin urmare, avocații trebuie să trimită opiniile lor până în data de 26 iulie, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic la adresa de e_mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com. Proiectul de modificare a Codului de procedură penală a fost elaborat de către Ministerul Justiției și se propune instituirea unui mecanism de internare forțată a persoanelor care suferă de tulburări psihice într-o instituție psihiatrică, în privința cărora există temeiuri de aplicare a arestului preventiv sau care se află în arest preventiv. Autorul proiectului propune:
  • completarea art. 167 cu alineatul (7);
  • completarea Codului de procedură penală cu art. 3081. Examinarea demersurilor privind internarea forțată a învinuitului în instituția psihiatrică;
  • completarea cu art. 490. Internarea forțată în instituția psihiatrică.
UAM precizează că inițiativa privind elaborarea proiectului de lege aparține Procuraturii Generale care a adus în atenție unele aspecte problematice în activitatea organelor de drept, datorate lipsei temeiurilor și procedurilor de detenție în procesul urmăririi penale, cât și după trimiterea cauzei în judecată a persoanelor urmărite cu privire la care sunt date despre prezența unor boli psihice. Prin acest demers Procuratura Generală solicita întreprinderea măsurilor urgente pentru înlăturarea vidului legislativ și instituțional în domeniu. UAM a precizat că un aport important în promovarea modificărilor legislative a fost adus de către avocații Victor Munteanu și Vadim Vieru, care, apărând interesele părții vătămate în cazul Braguța, de mai multe ori au insistat că legislația Republicii Moldova trebuie să prevadă mecanisme eficiente de intervenție pentru a preîntâmpina acțiunile arbitrare din partea autorităților statului în raport cu persoana cercetată care suferă de unele tulburări mintale.