Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Actele normative, în vigoare peste 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial

 

Actele normative nu vor mai intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Legea cu privire la actele normative este în vigoare din data de 12 iulie și, prin urmare, aceste documente vor fi puse în aplicare peste o lună de la data publicării, dacă nu va fi specificată o dată exactă.

Potrivit Legii, acte normative sunt: 


  • Constituţia Republicii Moldova;

  • legile şi hotărârile Parlamentului;

  • decretele Preşedintelui Republicii Moldova;

  • hotărârile şi ordonanţele Guvernului;

  • actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate; 

  • actele normative ale autorităţilor publice autonome; 

  • actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special;

  • actele normative ale autorităților administrației publice locale. 

Documentul prevede că actele normative intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei publicării. Pentru legile care modifică Codul fiscal, Codul vamal şi Legea cu privire la tariful vamal, precum și pentru legile de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal și a legilor ce țin de politica fiscală, data intrării în vigoare trebuie să survină nu mai devreme de șase luni de la data publicării legilor respective.

Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o altă dată doar în cazul în care se urmăreşte protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărîrilor Curţii Constituţionale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicţii între actele normative ori dacă există alte circumstanţe obiective. 

Legea mai spune că actele normative se publică, în condiţiile legii, în Registrul de stat al actelor juridice, precum și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau, după caz, în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor şi ale unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special ori în Registrul actelor locale. Actele normative pot fi aduse la cunoştinţă persoanelor şi prin publicarea acestora pe paginile web oficiale ale autorităţilor publice sau prin afişarea lor în locuri autorizate.

În actul normativ adoptat, aprobat sau emis nu pot fi efectuate redactări, cu excepţia redactării greşelilor gramaticale şi de punctuaţie, depistate ulterior, care nu modifică conţinutul sau sensul prevederilor actului normativ. Actele normative se traduc în limba rusă la etapa de publicare a acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Share on Social Media

03 August, 2018
Codul de procedură civilă a fost republicat. Acesta conține toate modificările efectuate în ultima perioada. Varianta Codului de procedură civilă, care conține toate completările și modificările, a fost publicată în ediția de astăzi a Monitorului Oficial. Codul de procedură civilă a suferit o serie de schimbări importante care au intrat în vigoare începând cu data de 1 iunie. Printre acestea se număra și faptul că cererea de adresare în judecată va fi scoasă de pe rol, în cazul în care reclamantul nu va achita taxa de stat în faza de pregătire pentru dezbateri judiciare. Codul de procedură civ...
02 August, 2018
Prețurile plafon la carburanți vor fi stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE) o dată la trei luni și nu la două săptămâni. Modificările efectuate de către Parlament la Legea cu privire la piața produselor petroliere va fi publicată în Monitorul Oficial. Completările au fost făcute la art. 4 alin. (4) al Legii, prin care s-a extins perioada pentru stabilirea de către ANRE a prețurilor plafon, de la două săptămâni la un trimestru. La fel, ANRE va avea dreptul de a ajusta prețurile plafon pe parcursul trimestrului doar în cazul devierilor mai mari de 10% a cotaț...

Parteneri

11 December, 2017
Regulamentele aprobate de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și anunțurile prinvind lansarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de judecător ar putea fi publicate doar pe site-ul CSM. Președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Mihai Poalelungi, a înaintat un demers în acest sens, iar Plenul CSM a propus Ministerului Justiției să modifice Legea cu privire la CSM, astfel încât acestea să nu mai fie publicate în Monitorul Oficial. În prezent, regulamentele aprobate de CSM și anunțurile privind lansarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de judecător se publică în...
10 November, 2017
Mai mulți judecători au fost numiți în funcție. Decretele, semnate de către președintele Republicii Moldova, au fost publicate în ediția de astăzi a Monitorului Oficial. Astfel, trei magistrați, Sergiu Caraman, Nicolae Corcea și Ion Ghizdari, au fost reconfirmați în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă. La fel, alți patru magistrați au fost numiți pe un termen de cinci ani. Este vorba de: Alexandru Ceban - Judecătoria Chișinău; Rodica Chistruga - Judecătoria Drochia; Igor Mozgovoi - Judecătoria Bălți; Cristina Troianovschi - Judecătoria Orhei. De asemenea, patru judecăto...