Autoritățile și investitorii din domeniul jocurilor de noroc au decis ce instituții publice care vor avea calitatea de posesor, deținător și destinatar al sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc (SEUMSJN). Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, calitatea de posesor al SEUMSJN o deține Ministerul Economiei și Infrastructurii, deoarece activitatea în domeniul jocurilor de noroc reprezintă activitate de antreprenoriat. Calitatea de deținător se atribuie Agenției Servicii Publice, deoarece potrivit art.5 alin.(2) lit.k) din Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc, Agenția administrează sistemul electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc. Proiectul mai prevede că calitatea de destinatar al SEUMSJN o deține Serviciul Fiscal de Stat și Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței. Recepționarea informației din SEUMSJN este necesară Serviciului Fiscal de Stat pentru monitorizarea și supravegherea operațiunilor fiscale în domeniul jocurilor de noroc. Totodată, accesul la informația din acest sistem este necesar și Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, deoarece potrivit anexei la Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, această instituție are ca sarcină protecția consumatorilor, inclusiv în activitatea în domeniul jocurilor de noroc. De asemenea, autorii proiectului menționează că Legea cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc prevede utilizarea a două sisteme informaționale: sistemul de monitorizare on-line de stat și sistem electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc. Elaborarea și utilizarea acestor două sisteme concomitent implică costuri suplimentare, motiv din care se propune ca Sistemul de monitorizare on-line de stat să fie parte componentă a SEUMSJN. Concomitent, organizatorul jocurilor de noroc urmează să asigure conectarea și transmiterea informației respective atât în SEUMSJN, cât și în sistemul de monitorizare on-line de stat. Informația stocată în SEUMSJN se va reflecta și în sistemul de monitorizare on-line de stat, astfel, conducând la dublarea datelor. Pentru a evita dublarea datelor și micșorarea costurilor pentru elaborarea și întreținerea sistemelor respective, se propune menținerea unui singur sistem, care va întruni funcțiile ambelor sisteme.