Familiile cu patru sau mai mulți copii, în care unul dintre părinți are sub 45 de ani, vor putea să acceseze credite ipotecare compensate în totalitate de stat. Prevederile se conțin în Regulamentul privind modul de acordare  din bugetul de stat a compensațiilor familiilor cu copii, participanți în cadrul Programului de stat ”Prima casă”, propus pentru consultări publice. Astfel, documentul stabilește că familiile cu un copil vor primi compensații egale cu 10 la sută din suma imobilului, cele cu doi copii – 25%, cele cu trei copii – 50%, iar familiile cu patru sau mai mulți copii – 100%. Dreptul la compensația se va acordă doar unui dintre părinți. Transferul compensației se prevede a fi efectuat lunar, direct la contul bancar utilizat de către solicitant la instituția creditară pentru decontările aferente creditului ipotecar. Astfel va fi garantă utilizarea conform destinației a mijloacelor alocate din bugetul de stat. Odată cu majorarea numărului copiilor minori pe perioada beneficierii de compensații, persoanele vor putea depune cereri noi de acordare a compensației. Totodată, la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani, suma compensației se va revizui automat. Conform documentului, compensațiile pot fi solicitate de către persoană fizică care dispune de contract de credit ipotecar în cadrul Programului de stat “Prima casă”, care este părinte și/sau persoană subrogatorie legală al copilului/copiilor și depune cerere pentru acordarea compensației. Cererile de acordare a compensațiilor vor fi înregistrate în registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor disponibil pe pagina web oficială a Programului de stat ”Prima casă”.