Procurorul în Procuratura municipiului Bălți, Marian Ramașcan a cerut să fie transferat la Procuratura raionului Sîngerei. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat cererea acestuia și precizează că la începutul anului a anunțat concurs pentru suplinirea a două posturi vacante în cadrul acestei instituții, dar nu s-a înregistrat nici un candidat. Consiliul a constatat că procurorul Marian Ramașcan a optat pentru acest transfer după constatarea de către Consiliul Superior al Procurorilor a nulității concursului anunțat, potrivit regulii generale, pentru suplinirea funcției de procuror în Procuratura raionului Sîngerei. Astfel, reieșind din prevederile cadrului normativ relevant, pentru procurorul Marian Ramașcan transferul solicitat reprezintă numire într-o funcţie de același nivel, fiind o mobilitate funcțională bazată pe propria convingere a titularului. CSP mai precizează că este relevant și faptul că acest transfer nu constituie o promovare, nu este creator de drepturi ierarhice, dat fiind faptul că nu vizează suplinirea unei funcții de conducere și urmează a fi apreciat ca o mobilitate funcțională pe orizontală. Consiliul Superior al Procurorilor consemnează că traseul profesional al procurorului Marian Ramașcan vizează activitatea acestuia timp de peste 10 ani în cadrul Procuraturii, dintre care 7,5 ani în cadrul Procuraturii municipiul Bălți. Astfel, CSP a decis să accepte și să propună Procurorului General numirea, prin transfer, a lui Marian Ramașcan în funcția vacantă de procuror în Procuratura raionului Sîngerei.