Consiliul Concurenței a examinat măsura de sprijin aplicată la importul blanchetelor carnetelor TIR și a constat că aceasta nu constituie ajutor de stat. Măsura de sprijin raportată constă în scutirea de plata taxei pe proceduri vamale, taxei vamale și TVA, aplicate la importul blanchetelor carnetelor TIR. Astfel, Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal vor exclude măsura de sprijin din lista schemelor de ajutor de stat existente care se prezintă anual Consiliului Concurenței. Valoarea măsurii de sprijin aplicată la importul carnetelor TIR a variat pe parcursul anilor 2013-2015 între 10,9 milioane de lei și 17,9 milioane de lei, iar beneficiar al măsurii de sprijin este Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA). Potrivit art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat, beneficiar al ajutorului de stat este orice persoană fizică sau juridică independentă, angajată într-o activitate economică ce constă în oferirea de bunuri sau servicii pe o piaţă. Republica Moldova a aderat la Convenţia vamală relativă la Transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR în anul 1993.