Subiecţi ai declarării voluntare a bunurilor sunt persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, cu anumite excepții. Potrivit proiectului legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală, care urmează să fie examinat astăzi de Parlament, nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor, persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au ocupat sau ocupă, în perioada de la 1 ianuarie 2009 și până la data intrării în vigoare a legii, una din următoarele funcții:
 • Preşedinte al Republicii Moldova;
 • Prim-ministru;
 • Prim-viceprim-ministru;
 • Viceprim-ministru;
 • Deputat în Parlament;
 • Ministru;
 • Judecător;
 • Procurori de toate nivelurile;
 • Director, director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate;
 • Director, director adjunct al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;
 • Director, director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie;
 • Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
 • Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, membru al Consiliului de administrație, al Comitetului executiv sau al Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei;
 • Director, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
 • Administrator, administrator special, lichidator, membru al Consiliului băncii,  al Consiliului de administrare, al Comisiei de cenzori al următoarelor bănci:
- BC Investprivatbank SA; - BC ”Banca Socială” SA; - BC ”Banca de economii” SA; - BC ”Unibank” SA; - BC ”Universalbank” SA. Nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor, persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au fost condamnate pentru infracţiuni comise în activitatea BC ”Investprivatbank” SA, BC ”Banca Socială” SA, BC ”Banca de economii” SA, BC ”Unibank” SA sau BC ”Universalbank” SA sau au statul de bănuit, învinuit în cauzele penale privind infracţiuni comise aferent activităţii acestor bănci. De asemenea, nu pot fi subiecți ai declarării voluntare a bunurilor, persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova care au fost subiecți ai investigațiilor financiare a Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor sau au avut statut de bănuit, invinuit pe cauzele penale de spălare de bani sau infracțiuni asociate acestora. Proiectul prevede că obiecte ale declarării voluntare sunt bunurile subiectului declarării voluntare-proprietar de facto ale acestora, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele altei persoane (proprietar nominal), precum și bunurile subiectului declarării voluntare declarate la valori reduse. Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice, Banca Naţională a Moldovei, băncile din Republica Moldova care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţii Financiare, participanții profesioniști pe piața valorilor mobiliare, Camera Notarială, notarii se consideră autorităţi participante în procesul de declarare voluntară a bunurilor. Declararea voluntară va începe la data punerii în aplicare a legii şi se va încheia la 1 februarie 2019.