Termenul de achitare a jumătate din amenda stabilită va fi de trei zile lucrătoare și nu 72 de ore. Proiectul de modificare a Codului contravențional a fost aprobat, în lectură finală, de către Parlament. Pentru a fi puse în aplicare, modificările trebuie să fie promulgate și publicate în Monitorul Oficial. Astfel, potrivit unui comunicat de presă al Parlamentului, dacă contravenientul va achita amenda în termen de trei zile lucrătoare, acestuia nu i se vor aplica puncte de penalizare. Potrivit autorilor, această măsură de stimulare va contribui la prevenirea factorilor de corupţie, întrucât deţinătorii permiselor de conducere care au acumulat un număr critic de puncte de penalizare încearcă să omită această sancţiune pe cale ilegală. Totodată, Codul contravențional va fi completat cu un nou capitol - Proceduri simplificate de constatare şi examinare a contravenţiei. Actul prin care persoana va fi sancţionată se va emite sub formă de decizie a agentului constatator. Pentru a fi posibilă examinarea cauzei în această procedură, este absolut obligatoriu să fie întrunite doua condiţii şi anume:
  • contravenţia poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului constatator şi nu necesită acumularea de probe;
  • persoana acceptă constatările agentului constatator ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei şi recunoaşte săvârşirea contravenţiei.
Totodată, nu este posibil examinarea cauzei în această procedură dacă, aplicarea sancţiunii contravenţionale este de competenţa instanţei de judecată sau există bunuri pasibile de confiscare. Alte modificări prevăd ca permisul de conducere să rămână în posesia conducătorului chiar dacă acesta a fost privat de dreptul de a conduce, fără a fi necesară eliberarea unui permis de conducere provizoriu. Menţiunea privind privarea de acest drept va fi operată în baza de date deţinută de INP,  la care au acces toţi angajaţii cu atribuţii pe segmentul securităţii circulaţiei rutiere. Conducătorul auto urmează a fi sancționat și în cazul transportării copiilor în vârstă de până la 7 ani, contrar prevederilor Regulamentului circulaţiei rutiere. Se propune majorarea sancţiunii pentru neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor.   Alte modificări vizează proprietarii sau manageri ai spaţiilor publice care nu vor respecta nomelor impuse de legislaţia cu privire la tutun, la fel, urmează a fi sancţionaţi. La fel, efectuarea lucrărilor de reconstrucţie sau a altor lucrări, însoţite de zgomot, în încăperile din blocurile locative în intervalul dintre ora 18.00 şi ora 8.00, la fel, se vor sancţiona cu amendă aplicată persoanei fizice și persoanei juridice.