Cota impozitului pentru persoane fizice și întreprinzători individuali ar putea fi stabilită în mărime de 12% din venitul anual impozabil. În același timp, scutirea personală va fi majorată de la 11.280 de lei până la 24.000 de lei. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege care pevede modificarea și completarea Codului fiscal. Potrivit proiectului, pentru unele categorii de persoane social-vulnerabile precum presoanele cu dizabilități obținute în urma participării la acțiuni de luptă pentru integritatea țării, Afganistan, etc. se propune majorarea scutirii personale majore de la 16.800 de lei până la 30.000 de lei. Totodată, mărimea scutirii acordate soției (soțului) urmează să rămână la același nivel, cu excepția cazului în care soțul ce transmite scutirea face parte din categoria persoanelor cu dizabilități din cauza participării la acțiuni de luptă, pentru care se propune majorarea de la 16.800 de lei până la 18.000 de lei. În ceeea ce privește familiile cu copii, se propune majorarea scutirii pentru persoanele întreținute de la 2.520 de lei până la 3.000 de lei, iar în cazul persoanelor întreținute care au dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, de la 11.280 până la 18.000 de lei. De asemenea, scutirea majoră în mărime de 18.000 de lei se va acorda și în cazul persoanelor întreținute care au dizabilități severe și accentuate. Documentul mai prevede că pentru a nu admite situații în care unele persoane cu dizabilități sunt excluse din categoria persoanelor întreținute, din cauza că primesc alocații din bugetul de stat, se propune excluderea sumei alocațiilor bugetare de la calcularea indicatorului de calificare drept persoană întreținută (venit nu mai mare de 11.280 lei). De asemenea, se propune excluderea obligativității depunerii declarației în cazul în care persoana obține venituri de la mai multe locuri de muncă, în contextul introducerii cotei unice a impozitului pe venit. Autorii inițiativei susțin că această măsură va determina diminuarea numărului de declarații fiscale depuse de către persoanle fizice, precum și a efortului administrativ de recepționare și prelucrare a acestora. În prezent, impozitarea persoanelor fizice are la bază sistemul progresiv, prin aplicarea unui impozit în mărime de 7% pentru veniturile de până la 33.000 de lei și 18% pentru cele ce depășesc suma respectivă. La fel, sistemul de impozitare actual prevede aplicarea scutirilor personale, care se deduc din suma venitului. Ultima modificare conceptuală a sistemului de impozitare a fost realizată în anul 2008, când sistemul de trei cote de impozitare a fost redus la două cote.