Președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, a primit gradul superior de calificare. Un demers către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost expediat de către CSJ, iar hotărârea CSM, prin care i-a fost acordat gradul, a fost publicată, recent, pe pagina web oficială a instituției. Totodată, alți opt magistrați au primit diferite grade de calificare, după cum urmează:
  • gradul I (întâi) de calificare - Victor Boico și Victor Burduh de la Curtea Supremă de Justiție;
  • gradul III (trei) de calificare - Maria Țurcan, Ecaterina Silivestru, Valentina Garabagiu și Angela Braga de la Judecătoria Chișinău;
  • gradul IV (patru) de calificare - Ina Țîbîrnă de la Judecătoria Anenii Noi;
  • gradul V (cinci) de calificare - Corneliu Guzun de la Judecătoria Chișinău.
Conform hotărârii CSM, judecătorii care au primit gradele de calificare nu au fost sancționați disciplinar pe parcursul ultimului an și au dat dovadă de nivel înalt de profesionalism la înfăptuirea justiției, calitate ireproșabilă a actelor judecătorești adoptate. În urma evaluării, magistrații au obținut calificativele ”excelent” și ”foarte bine”. Potrivit Legii cu privire la statutul judecătorului, gradele de calificare ale judecătorilor au un caracter onorific și sunt conferite pentru înalt profesionalism, merite deosebite în domeniul justiției și pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu. Plenul CSM menționează că, potrivit Regulamentului cu privire la conferirea gradelor de calificare judecătorilor, gradul întâi de calificare poate fi acordat președinților și vicepreședinților curților de apel, judecătorilor Curții Supreme de Justiție la expirarea a cinci ani de la data conferirii gradului de calificare precedent. Gradele patru și trei de calificare pot fi acordate judecătorilor, vicepreşedinţilor judecătoriilor după expirarea a trei ani de la data conferirii gradului de calificare precedent, iar gradul superior de calificare conferă președintelui, vicepreședinților Curții Supreme de Justiție, precum și în cazul conferirii titlului onorific ”Decan al autorității judecătorești”.