Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Procedura de achiziții publice a fost simplificată. De când va fi aplicată

 

Procedura de achiziții publice a fost simplificată și armonizată cu acquis-ul comunitar. Parlamentul a examinat în ședința de astăzi proiectul de modificare și completare la Legii privind achizițiile publice, pe care l-a aprobat în lectură finală cu votul a 56 de deputați. Noile prevederi vor intra în vigoare din data de 1 octombrie 2018.

Documentul instituie comunicarea electronică în sistemul de achiziţie, prin introducerea conceptului DUAE (Documentul Unic de Achiziţii European), furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană. Acesta constă în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie.

Această inovaţie la nivel naţional, potrivit noilor prevederi, va simplifica şi eficientiza procesul de achiziţii publice și va substitui prezentarea documentelor de calificare a operatorilor economici până la deschiderea ofertelor cu post-calificarea. Aceasta se referă la faptul că autoritatea contractantă va solicita toate actele necesare doar de la ofertantul câştigător.

Totodată, în situaţia în care autoritatea contractantă are posibilitatea de a obţine documentele justificative sau alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE de către operatorii economici în mod direct şi gratuit, prin accesarea unei baze de date, prezentarea ulterioară a acestora nu va fi necesară.

Un alt aspect inovativ al documentului este introducerea unor concepte noi în ceea ce priveşte criteriile de atribuire în domeniul achiziţiilor publice. Drept criterii de atribuire vor fi preţul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate- preţ şi cel mai bun raport calitate-cost. Astfel, la determinarea ofertei câştigătoare în cadrul procedurilor de atribuire se stabilesc noi criterii care au la bază eficienţa achiziţiei pe termen lung, îmbinând aspecte atât de calitate, cât şi de cost. În prezent,  criteriul de atribuire poate fi, fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, fie preţul cel mai scăzut.

Proiectul dezvoltă şi conceptul de achiziţii durabile, prin includerea termenului ciclul de viaţă, care se referă la toate etapele consecutive şi/sau interconectate a achiziţiei. În acest fel se extinde spectrul analizei eficienţei unei achiziţii, prin prisma întregului ciclu, începând de la etapa de producţie şi finalizând cu etapa de eliminare/curăţare a bunului/amplasamentului şi/sau încheierea serviciului sau a utilizării bunurilor.

Un alt aspect important în proiect este stabilirea unor noi tipuri de proceduri de achiziţie, în conformitate cu cadrul normativ comunitar şi anume - achiziţie în cazul serviciilor sociale şi altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare, iar ca modalitate specială de atribuire, catalogul electronic. Aceste modalităţi de realizare a achiziţilor publice au drept scop reglementarea unor proceduri mai particulare a achiziţiilor publice, iar cataloagele electronice vin să faciliteze achiziţiile electronice.

 

Share on Social Media

04 October, 2018
Consiliul Concurenței a constatat încălcarea de către Direcția Generală Educație Tineret și Sport (DGETS) din cadrul Consiliului Municial a prevederilor Legii Concurenței prin indicarea denumirii unei mărci în cadrul procedurii de achiziții publice pentru procurarea echipamentului sportiv. În specificațiile tehnice, Direcția a făcut referință la marca comercială ”Joma” pentru mai multe treninguri, tricouri, pantaloni scurți și genți. Mai mult, în anexele la specificații, DGETS a plasat imagini foto ale echipamentului sportiv solicitat, identice celor plasate  pe pagina web a magazinului virtua...
24 August, 2018
Noiile reguli privind achizițiile publice vor intra în vigoare de la începutul lunii octombrie. Modificările operate în Legea privind achiziţiile publice au fost publicate, astăzi, în Monitorul Oficial. Noiile norme reglementează achizițiile mixte. Astfel, contractele care au ca obiect două sau mai multe tipuri de achiziții (de bunuri, lucrări sau servicii) se atribuie în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru tipul de achiziție ce caracterizează obiectul principal al contractului în cauză. În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât servicii sociale și alte servicii specifice,...

Parteneri

20 July, 2018
În cadrul sistemului de achiziții publice va fi instituită comunicarea electronică, prin introducerea conceptului de Document Unic de Achiziţii European (DUAE). Acesta constă în declararea pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie. Modificările se regăsesc într-un proiect votat, astăzi, de către Parlament în prima lectură. Potrivit autorilor, măsura va simplifica şi eficientiza procesul de achiziţii publice și va substitui prezentarea documentelor de calificare a operatorilor economici până la deschiderea ofertelor cu post-ca...
11 July, 2018
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Conceptul tehnic al Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). Potrivit documentului, Ministerul Finanțelor, în calitate de posesor al Unității Centrale de Date a Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), asigură implementarea, funcționarea și dezvoltarea Sistemului nominalizat în conformitate cu legislația și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte. Documentul mai prevede că Ministerul Finanțelor: va elabora și va prezenta în d...