Procuratura susține că subiectul recuperării cheltuielilor judiciare rămâne a fi actual şi prioritar în activitate sa. Conducerea instituţiei insistă şi orientează acuzatorii de stat, ca odată cu condamnarea persoanelor sau aplicarea altor soluţii de nereabilitare, să solicite încasarea mijloacelor băneşti care au fost utilizate la efectuarea anchetei şi pe care le-au suportat instituţiile de drept (expertize judiciare, traduceri, extrădări etc) - din contul persoanei vinovate. Procuratura precizează că a propus o abordare nouă, sistemică, cu antrenarea tuturor actorilor din justiţie pentru ajustarea practicii în domeniul încasării cheltuielilor judiciare şi asigurarea corespunderii acesteia standardelor internaţionale. Sarcinile faţă de procurori şi organele de urmărire penală au constat în neadmiterea situaţiilor din anii precedenţi, când cheltuielile esenţiale, pe care le suportă statul la desfăşurarea proceselor penale, rămâneau a fi neevaluate şi, respectiv, nerecuperate atunci când dispoziţiile legale o cer, fapt ce prejudiciază bugetele alocate organelor de drept şi altor instituţii implicate în procesele de combatere a criminalităţii. Statisticile Procuraturii la capitolul recuperării cheltuielilor judiciare la etapa de urmărirea penală, pentru primul semestru arată că:
  • suma totală a cheltuielilor legate de urmărirea penală, achitată de învinuiţi în baza deciziilor procurorilor, a constituit 490.968 lei (293.587 lei în 6 luni 2017). În 35 de cazuri s-a decis punerea în executare a ordonanţelor, pentru a asigura achitarea a încă 161.653 lei, care nu au fost executaţi benevol;
  • suma totală a cheltuielilor legate de urmărirea penală în cauzele expediate în judecată, indicate în rechizitorii – 7.194.596 lei (2.773.041 lei în 6 luni 2017);
  • suma totală a cheltuielilor legate de urmărirea penală, admise de către instanţele de judecată – 1.607.464 lei (1.292.939 lei în 6 luni 2017).
Reprezentanții Procuraturii mai menționează că dacă în prezent legislaţia procesual-penală conţine prevederi la acest capitol, acestea sunt ambigue, lasă loc pentru interpretări şi generează practici neuniforme. Așa că la sfârșitul anului trecut a fost creat un grup de lucru care a elaborat un proiect de lege pentru ajustarea legislaţiei şi practicilor naţionale la cele europene. Ulterior, documentul a fost expediat Ministerului Justiţiei care, în prezent, realizează procedurile necesare adoptării actului legislativ. Odată cu adoptarea acestei legi, va fi posibilă elaborarea cadrului conex normativ cu privire la modul de calculare a anumitor cheltuieli judiciare şi a mărimii lor, care în prezent nu este stabilit de legislaţia în vigoare şi care urmează a fi reglementat de Guvern. De asemenea, aceasta va permite uniformizarea practicii judecătoreşti de aplicare a dispoziţiilor legale la încasarea cheltuielilor judiciare, dar va soluţiona şi chestiunea privind utilizarea conturilor bancare de achitare a cheltuielilor judiciare. În opinia Procuraturii Generale, recuperarea banilor din contul persoanelor culpabile de comiterea infracţiunilor, pe lângă toate, va exclude şi unele practici defectuoase precum: tergiversarea, inclusiv prin utilizarea abuzivă de către părţi a drepturilor procesuale, recuzările neîntemeiate, amânarea continuă a proceselor de judecată din cauza neprezentării părţilor sau a apărătorilor.