Poliţa de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe suport de hârtie a fost exclusă. Modificările legislative au fost votate, ieri, de Parlament în lectură finală. Astfel, proiectul stabilește înlocuirea noțiunii de ”poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM)” cu cea de ”statut de persoană asigurată”. Prin urmare, persoanele asigurate nu vor mai fi obligate să prezinte poliţa de asigurare pe suport de hârtie atunci când se vor adresa în instituția medicală pentru a beneficia de servicii medicale sau medicamente compensate. Toată informația se va conține în format electronic. De asemenea, a fost simplificată procedura de activare și dezactivare a statutului de asigurat. În acest sens, agenţii economici şi instituţiile abilitate de ţinerea evidenţei persoanelor asigurate de stat vor furniza informația prin intermediul canalelor electronice de raportare. Astfel, reprezentanții angajatorilor nu vor mai trebui să se deplaseze la sediul agenţiilor teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină pentru a ridica poliţele AOAM pe suport de hârtie. Autoritățile spun că noile prevederi vor avea un impact sporit asupra persoanelor care achită prima de asigurare în sumă fixă prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay, inclusiv asupra cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotarele ţării, care achită prima respectivă.