Numărul cazurilor de violare a dreptului la secretul corespondenţei în republică este în creştere. Concluzia rezultă dintr-un studiu, efectuat recent de Procuratura Generală, privind rezultatele obţinute în primele 6 luni ale anului 2018 de către instituţiile competente în contracararea criminalităţii cibernetice. Potrivit statisticilor, în această perioadă au fost pornite 51 de cauze penale privind infracţiunile cibernetice, inclusiv:
  • 18 cauze penale pentru violarea dreptului la secretul corespondenţei (4 cazuri - 6 luni 2017);
  • 15 cauze penale - pornografie infantilă (21 în 6 luni 2017);
  • 7 – încălcarea inviolabilităţii vieţii personale (10);
  • 4 - încălcarea proprietăţii intelectuale  (5);
  • 4 – infracţiuni informatice (4);
  • 3 - fabricarea sau punerea în circulaţie a cardurilor sau altor instrumente de plată false (1).statistica
Sporirea numărului de cazuri de violare a secretului corespondenţei, este cauzată, în opinia procurorilor, de progresului tehnologiilor informaționale, când majoritatea corespondenței are loc prin intermediul datelor informatice: corespondența electronică, comunicările prin forumuri, rețelelor de socializare, a unor produse program special adaptate, cu utilizarea sistemelor informatice și de telecomunicații care rulează anumite produse de program (software). Analiza cauzelor penale pornite a constata existența unei tendințe noi de săvârșire a infracțiunii prevăzute la art.178 CP (violarea dreptului la secretul corespondenţei), prin modalitatea de substituire a rechizitelor bancare în documentele expediate între persoanele fizice şi juridice prin intermediul poştei electronice. În aceeaşi perioadă procurorii au expediat în judecată pentru examinare în fond 9 cauze penale privind infracţiunile cibernetice. Instanţele de judecată au pronunţat 11 sentinţe de condamnare în privinţa a 11 persoane şi anume: 6 sentinţe pentru comiterea pornografiei infantile; 2 sentinţe pentru fraudă informatică; 2 sentinţe pentru violarea dreptului la secretul corespondenţei; 1 sentinţă pentru fals informatic şi 1 sentinţă pentru accesul neautorizat la reţelele şi serviciile de telecomunicaţii. De notat că, pentru a impulsiona şi eficientiza activitatea procurorilor în domeniul combaterii criminalităţii cibernetice, dar şi altor fenomene criminale, în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale a fost constituit Biroul antitrafic şi investigarea crimelor cibernetice. Birouri specializate Antitrafic, Antitortură şi Anti-Cybercrime au fost create şi în cadrul Procuraturii municipiului Chişinău. Procuratura Generală face apel către cetăţeni să participe şi să contribuie la prevenirea şi combaterea criminalităţii cibernetice în Republica Moldova. Astfel, în cazul în care dispuneţi de date referitor la săvârşirea unor astfel de infracţiuni, să înştiinţaţi procurorii prin depunerea unei plângeri sau a unui denunţ  la sediul secţiei specializate din cadrul Procuraturii Generale.