Persoanele care dețin bunuri imobile sau mijloace de transport, dar care sunt înregistrate pe numele altor persoane, vor avea posibilitatea să le declare. Potrivit proiectului Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală, subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia, până la 1 noiembrie 2018 inclusiv, prezintă Serviciului Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară. În declarație se indică bunurile imobiliare/mijloacele de transport pe care intenționează să le declare voluntar. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară se stabilește de Serviciul Fiscal de Stat. Subiectul declarării voluntare, care este proprietarul de facto, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele altei persoane (proprietar nominal), în scopul schimbării subiectului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport:
  • încheie cu proprietarul nominal un contract de vânzare-cumpărare, cu indicarea valorii tranzacţiei. Valoarea tranzacției pentru bunurile imobiliare nu poate fi mai mică decât valoarea cadastrală a bunurilor imobiliare;
  • autentifică notarial contractul de vânzare-cumpărare;
  • în termen de până la 1 februarie 2019, înregistrează contractul de vânzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport conform legislației.
Proiectul mai prevede că subiectul declarării voluntare a bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport, în termen de până la 1 februarie 2019, achită la bugetul de stat prin intermediul băncii o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției de vânzare-cumpărare a bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport. Acesta va prezenta Serviciului Fiscal de Stat până la 1 februarie 2019 inclusiv o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor, atașând copia contractului de vânzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară. Declararea voluntară a mijloacelor de transport importate din afara țării pentru a fi înregistrate în Republica Moldova se permite în condițiile respectării legislației vamale cu achitarea drepturilor de import. Ce prevede proiectul de lege, în cazul declarării voluntare a mijloacelor bănești, vedeți aici.