Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a hotărât sancționarea cu amendă a doi deținători direcți de dețineri calificate în capitalul ”Băncii de Finanțe și Comerț” SA (FinComBank). Potrivit datelor prezentate de banca centrală este vorba despre ”Biotex Com” SRL (6,82%) și ”Avicomagro” SRL (6,82%). Cei doi acționari au fost amendați pentru neprezentarea în volum complet a informațiilor/documentelor solicitate de Banca Națională în scopul exercitării atribuției de supraveghere și evaluare a calității acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii privind activitatea băncilor și ale Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii. Amenda este aplicată în mărime de 1% din deținerea acționarilor vizați în capitalul social al băncii și va fi vărsată la bugetul de stat. Mai exact, este vorba de amenzi în sumă de aproape 90 de mii de lei pentru fiecare acționar. BNM precizează că banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.