Curtea de Apel Bălți a examinat în primele șase luni ale anului 3.398 de dosare din cele 4.384 aflate pe rolul instanței. Potrivit datelor statistice prezentate de către instanță, Colegiul Civil și de contencios administrativ a soluţionat 1.663 cauze civile. La sfârșitul perioadei raportate au rămas în procedură 413 cauze civile, și anume cu 764 cauze mai puţin ca în aceeaşi perioadă a anului 2017. Aici urmează de menționat că un factor ce a influența numărul dosarelor civile pendinte la sfârșitul perioadei raportate este schimbarea competenței jurisdicționale pentru examinarea cauzelor de insolvabilitate, modificare ce a avut loc la începutul lunii ianuarie a anului curent. Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi a soluţionat 1.735 cauze penale și contravenționale, comparativ cu 1.645 în aceeaşi perioadă a anului 2017. În data de 1 iulie 2018, existau 572 cauze penale și contravenționale pendinte. Datele mai arată că în primul semestru al anului, la Curtea de Apel Bălți au avut loc 4.184 ședințe de judecată.