Consiliul Concurenței a încetat investigația în privința lanțului de unități comerciale cu profil alimentar Metro Cash & Carry Moldova și furnizorii acestuia de sucuri Casa de Comerț ”Vita” SRL, Glorinal-Grup SRL, Diatest-Med SRL, Alfa-Nistru SA, Lux Proba Grup SRL, Forward International SRL, Elita-5-Altepi SRL, Avis-Nord SA, Megavil Grup SRL, S.B. Trade SRL, Rumitox SRL, Glutonus SRL, Metro Cash & Carry Ucraine și Metro Cash & Carry Romania. Și asta pentru că pe parcursul desfășurării acesteia nu au fost descoperite probe suficiente în privința încălcării art. 5 alin. (1) din Legea concurenței, care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancțiuni. Investigația a fost pornită pe motiv că ar fi fost încălcat art. 5 alin. (1) din Legea concurenței, care spune că sunt interzise, fără a fi necesară o decizie prealabilă în acest sens, orice acorduri între întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi, orice decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi orice practici concertate care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa Republicii Moldova sau pe o parte a acesteia. Potrivit deciziei Plenului Consiliului Concurenței, investigația a vizat contractele semnate de către Metro Cash & Carry Moldova cu furnizorii săi în perioada anilor 2013-2015. Obiectul contractelor comerciale privind achiziția de bunuri și prestarea de servicii este vânzarea de către furnizor și achiziționarea de către Metro Cash & Carry Moldova a bunurilor menționate în comanda, la prețurile agreate de părți în condițiile stabilite între furnizor și cumpărător în cantitățile și la termenile specificate în bonul de comanda scrisă a cumpărătorului. Autoritatea a decis însă să înceteze investigația pentru că nu au fost acumulate probe care să confirme încălcarea pentru aplicarea sancțiunilor.