Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Niciun candidat interesat. Uniunea Avocaților nu găsește secretar general

 

Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) rămâne, deocamdată, fără secretar general. Potrivit președintelui UAM, la concursul care a expirat la mijlocul lunii nu s-a înscris niciun candidat. Astfel, s-a luat decizia de a extinde perioada de depunere a dosarelor, iar termenul limită de această dată este 15 septembrie.

Potrivit Legii cu privire la avocatură, activitatea organizatorico-administrativă şi economico-financiară a Uniunii Avocaţilor este asigurată de către secretarul general. Acesta este angajat în funcţie de către Consiliul Uniunii Avocaţilor, în bază de concurs, pentru un termen de cinci ani, ce poate fi prelungit o singură dată.

În funcţia de secretar general poate fi angajată persoana care are studii economice sau juridice superioare şi o vechime în activitate de cel puţin cinci ani.

Secretarul general are următoarele atribuţii:


  • poartă răspundere pentru gestiunea economico-financiară a Uniunii Avocaţilor;

  • încheie acorduri şi contracte în numele Uniunii Avocaţilor;

  • ordonează cheltuielile bugetare ale Uniunii Avocaţilor;

  • organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea la Congres a proiectului bugetului anual al Uniunii Avocaţilor;

  • prezintă Congresului raportul privind execuţia anuală a bugetului Uniunii Avocaţilor;

  • participă, fără drept de vot, la sesiunile Congresului şi la şedinţele Consiliului Uniunii Avocaţilor;

  • elaborează proiectul agendei şi pregăteşte materialele de lucru ale Congresului şi ale Consiliului Uniunii Avocaţilor, după consultare cu Consiliul;

  • angajează personalul secretariatului şi conduce activitatea acestuia;

  • organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea sau din administrarea Uniunii Avocaţilor, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul acesteia;

  • îndeplineşte alte atribuţii la indicaţia Congresului şi a Consiliului Uniunii Avocaţilor.

Funcţia de secretar general este remunerată. Cuantumul remunerării este stabilit de Consiliul Uniunii Avocaţilor. Pe perioada mandatului, secretarul general nu este în drept să cumuleze alte funcţii sau activităţi remunerate, cu excepţia celor ştiinţifice şi didactice.

Amintim că, UAM a rămas fără secretar general după ce Igor Moldovan a fost concediat după doar jumătate de an de activitate. Temei pentru demiterea acestuia ar fi servit Raportul Comisiei de cenzori care a constat că secretarul ar fi permis cheltuirea a peste 140 de mii de lei pentru organizarea sărbătorii de 8 martie, la un restaurant de lux din Capitală.

Funcția de secretar general este temporar vacantă, iar persoana selectată ar urma să activeze până la revenirea din concediul de îngrijire a copilui a Marianei Romaniuc.

Share on Social Media

15 October, 2018
Uniunea Avocaților din Moldova a depus un recurs în interesul legii la Curtea Supremă de Justiție. Motivele pentru care a fost declarat recursul în interesele legii a fost aplicarea neuniformă de către instanțele judecătorești a prevederilor art. 4397 ”Confiscarea specială” din Codul contravențional, precum și a dispozițiilor art. 162 ”Hotărârea cu privire la corpurile delicte adoptată la soluționarea cauzei penale” din Codul de procedură penală la examinarea cauzelor contravenționale intentate în baza alin. (10) art. 287  ”Încălcarea regulilor vamale” din Codul contravențional. Analiza practi...
14 October, 2018
Avocații și judecătorii vor sta la aceeași masă și vor discuta subiecte de interes comun. Centrul de Instruire a Avocaților în parteneriat cu Judecătoria Chișinău dă startul unui șir de evenimente mixte în formatul unor discuții între judecători și avocați în privința temelor de interes major pentru avocați în cadrul examinării cauzelor civile și penale. Primul eveniment va avea loc la 29 octombrie. În acest scop, Centrul de Instruire anunță că vor fi selectați 15 avocați pentru participarea la discuțiile tehnice cu magistrații Judecătoriei Chișinău, pentru a îmbunătăți cadrul de soluționare a...

Parteneri

05 October, 2018
Avocații din Republica Moldova se convoacă, astăzi, la Congresul ordinar. Evenimentul a început la ora 9.00, la Casa Sindicatelor. Apărătorii delegați de Barouri pentru a participa la eveniment vor avea de discutat și aprobat mai multe subiecte. Pe ordinea de zi a evenimentului figurează următoarele subiecte: audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților; audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea secretarului general interimar al Uniunii Avocaților; audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei pentru et...
02 October, 2018
Mai mulți avocați și-au suspendat sau și-au încetat activitatea. Potrivit unor hotărâri a Consiliului Uniunii Avocaților, 15 apărători și-au suspendat activitatea în luna septembrie. Unii dintre ei sunt recent veniți în profesie, dar sunt și unii care activează de aproape 18 ani. Aceștia sunt: Natalia Caldarașan; Corina Cîrghei; Sergiu Gladun; Sergiu Moraru; Ana Nichitoi; Irina Sibova; Victor Strătilă; Ivan Talpiș; Vitalie Popa; Maria Lichii; Mariana Gavriș; Nicolae Gribincea; Victoria Popov; Iurie Silarin; Petru Brînzan. De asemenea, Consiliul a aprobat încet...