Demersul procurorului de prelungire a termenului arestării preventive urmează a fi încuviinţat în scris de procurorul ierarhic superior, în cazul în care se solicită prelungirea arestării preventive pentru un termen mai mare de 3 luni şi, respectiv, pentru un termen mai mare de 2 luni, în cazul minorilor. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege despre care autoritățile susțin că ar avea scopul să decriminalizeze mediul de afaceri. Astfel, Codul de procedură penală ar putea să prevadă că procurorul va avea nevoie de încuviințarea Procurorului General sau de către un adjunct în temeiul ordinului emis de Procurorul General - în cazul în care se solicită prelungirea arestării preventive pentru un termen mai mare de 6 luni şi, respectiv, pentru un termen mai mare de 4 luni, în cazul minorilor. În cazul în care termenul arestării a fost prelungit în aceste condiţii, la dispunerea revocării urmează a fi informat şi procurorul ierarhic superior sau, după caz, Procurorul General sau adjunctul lui. În redacția actuală legea prevede doar că prelungirea duratei de arestare preventivă se decide de către judecătorul de instrucție din circumscripția în raza teritorială a căreia se efectuează urmărirea penală sau de către instanța de judecată care examinează cauza, în baza demersului procurorului. În cazul în care, din motive întemeiate, instanța de judecată, în procedura căreia se află cauza penală, este în imposibilitate să soluționeze demersul privind prelungirea arestului preventiv, acesta se distribuie, în ordinea stabilită, unui alt judecător.