Funcție vacantă în cadrul Procuraturii Generale. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) anunța concurs pentru suplinirea funcției vacante de procuror pentru misiuni speciale în cadrul Procuraturii Generale. Potrivit unui anunț publicat de CSP, pot participa acuzatorii de stat înscriși până în data de 26 iulie în Registrul procurorilor care solicită promovarea în funcţia de procuror în procuratura specializată sau Procuratura Generală. Procurorii interesați vor depune cereri la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor până în data de 1 august. Conform Legii cu privire al Procuratură, la funcția de procuror în procuraturile specializate sau în Procuratura Generală poate candida procurorul care are o vechime în funcția de procuror de cel puțin cinci ani și în cadrul evaluării performanțelor, a obținut calificativul ”bine”, ”foarte bine” sau ”excelent”. Regulamentul Procuraturii prevede că procurorii pentru misiuni speciale se subordonează nemijlocit Procurorului General și la indicația acestuia exercită următoarele atribuții:
 • efectuează sau participă la elaborarea unor studii, evaluări, sinteze și a altor acte privind activitatea Procuraturii;
 • contribuie la elaborarea programelor de activitate ale Procuraturii şi la verificarea executării lor;
 • formulează propuneri privind organizarea și funcționarea eficientă a procuraturilor pe care le prezintă Procurorului General;
 • la dispoziția Procurorului General, asistă la primirea în audiență sau personal primesc în audiență persoane și informează Procurorul General asupra posibilităților de soluționare a problemelor expuse, colaborând în acest scop cu celelalte structuri ale Procuraturii;
 • examinează proiecte de acte normative ori note de studiu și formulează propuneri sau observații asupra cuprinsului acestora;
 • examinează adresările, sesizările, materialele, cauzele de complexitate sporită sau importanţă majoră cu privire la încălcări de legislaţie ori comiterea infracţiunilor;
 • participă în calitate de conducător sau membru al grupurilor de lucru, instituite de către Procurorul General pentru realizarea sarcinilor și atribuțiilor Procuraturii;
 • participă în calitate de conducător sau membru al grupurilor de urmărire penală create pe cauze de importanţă;
 • studiază materiale, acte și documente, procese şi cauze penale şi informează Procurorul General despre legalitatea deciziilor şi hotărârilor adoptate în cadrul acestora;
 • elaborează proiecte de acte procesuale de intervenție în ordine ierarhic superioară sau alte acte de reacționare din numele Procurorului General;
 • contribuie la pregătirea discursurilor sau a rapoartelor Procurorului  General pe chestiuni ce ţin de activitatea Procuraturii;
 • îndeplinesc alte sarcini și activități dispuse de Procurorul General.
Procurorii pentru misiuni speciale exercită atribuțiile procesuale de procuror în corespundere cu prevederile Codului de procedură penală, altor legi speciale.