În cazul valorilor mobiliare proprietarul de facto sau reprezentantul acestuia, până la 1 noiembrie 2018 inclusiv, va prezenta Serviciului Fiscal de Stat o declarație prealabilă cu privire la declararea voluntară. În declarație se indică valorile mobiliare, pe care intenționează să le declare voluntar. Modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară se stabilește de Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit unui proiect de lege, aprobat recent de Parlament, subiectul declarării voluntare care este proprietarul de facto, dar care anterior a înregistrat juridic dreptul de proprietate pe numele altei persoane (proprietar nominal), în scopul schimbării subiectului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare va trebui să încheie cu proprietarul nominal un contract de vânzare-cumpărare, cu indicarea valorii tranzacţiei. Aceștia trebuie să autentifice notarial contractul de vânzare-cumpărare și până la 1 februarie 2019 să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare și dreptul juridic de proprietate asupra valorilor mobiliare conform legislației. Proiectul mai prevede că subiectul declarării voluntare a valorilor mobiliare, în termen de până la 1 februarie 2019 achită la bugetul de stat prin intermediul băncii o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din valoarea tranzacției de vânzare-cumpărare a valorilor mobiliare. Prin derogare de la prevederile legislaţiei privind piaţa de capital și pieței bancare, după depunerea la Serviciul Fiscal de Stat a declarației prealabile cu privire la declarare voluntară, subiecții declarării voluntare a valorilor mobiliare sunt în drept să efectueze operaţiunile de schimbare a dreptului juridic de proprietate asupra valorilor mobiliare, prin operarea modificărilor în registrul deţinătorilor valorilor mobiliare sau prin efectuarea tranzacţiei la Bursa de Valori, inclusiv prin efectuarea tranzacţiilor directe, în conformitate cu regulile bursiere şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieței Financiare sau prin operarea modificărilor în registrul deţinătorilor de valori mobiliare. De asemenea, subiectul declarării voluntare sau reprezentantul acestuia va prezenta Serviciului Fiscal de Stat până la 1 februarie 2019 inclusiv, o notificare cu privire la declararea voluntară a bunurilor atașând copia contractului de vânzare-cumpărare a bunului declarat voluntar și originalul documentului ce confirmă achitarea taxei de declarare voluntară. Sunt pasibile și sunt acceptate ca fiind declarate voluntar, valorile mobiliare care au fost indicate în declarația prealabilă cu privire la declararea voluntară. Ce prevede proiectul cu privire la declararea mijloacelor bănești, a bunurilor imobiliare și a mijloacelor de transport vedeți aici și aici.