Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Expertiza dactiloscopică și cea a accidentelor rutiere, recunoscute internațional

 

Centrul Național de Expertiză Juridiară (CNEJ) va efectua încă două tipuri de expertize. Este vorba de expertiza în domeniul dactiloscopiei (identificarea persoanelor în baza amprentelor digitale) și expertiza circumstanțelor accidentelor rutiere, care au fost acreditate. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Justiției.

Rapoartele acestor tipuri de expertiză, de asemenea, vor fi recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene și rezultatele expertizelor vor fi valabile pentru cauzele înaintate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).

Laboratorul de expertize criminalistice din cadrul CNEJ a primit acreditarea un an în urmă și este primul laborator acreditat din țara noastră. Acest fapt atestă corespunderea activității laboratorului cu cerințele internaționale, conform mai multor criterii tehnice, de mediu, management și de personal. În prima jumătate a anului curent au fost efectuate 68 expertize în cazuri de accidente rutiere, dintre care 60 la solicitarea instanței de judecată sau a organelor de urmărire penală și 8 la solicitarea persoanelor fizice.

Expertiza judiciară este o activitate ce implică cercetări minuțioase, cunoștințe speciale și procedee științifice efectuate de persoane competente. Aceasta se efectuează la solicitarea instanțelor de judecată, organelor de urmărire penală, persoanelor fizice și juridice interesate. Concluziile înscrise în raportul de expertiză servesc drept probe în procesul judiciar, dobândite prin metode științifice. Expertul judiciar este asemeni unui judecător științific. În majoritatea cazurilor, finalitatea actului de justiție și calitatea deciziei judiciare depind de concluziile acestuia.

Share on Social Media

08 October, 2018
Ministerul Justiției caută director și director adjunct pentru Agenția Resurse Informaționale Juridice (ARIJ), instituție creată prin reorganizarea Centrului de Informații Juridice. Cei care doresc să conducă Agenția trebuie să întrunească următoarele condiții: deţine cetăţenia Republicii Moldova; dispune de capacitatea deplină de exerciţiu; cunoaşte limba română; nu a împlinit vârsta de 63 de ani; în ultimii cinci ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; nu are antecedente penale nestinse pent...
29 September, 2018
Ministerul Justiției anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești. La concurs se pot înscrie persoanele care: deţin cetăţenia Republicii Moldova; dispun de capacitatea deplină de exerciţiu; cunosc limba română; nu au împlinit vârsta de 63 de ani; în ultimii 5 ani, nu au fost destituite dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu li s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disc...

Parteneri

06 September, 2018
Registrul dactiloscopic va conține și informații despre amprentele palmelor ale persoanelor. După ce Guvernul a aprobat, anterior, modificări la Regulamentul privind obținerea, evidența și utilizarea informației dactiloscopice, acum, autoritățile au propus pentru consultări publice ajustarea legislației existente. După câteva minute de la publicarea proiectului pe portalul particip.gov.md, documentul a fost șters. Autoritățile susțin că noul Sistem informaţional automatizat de evidență dactiloscopică ”AFIS” oferă posibilități de stocare și prelucrare atât a amprentelor papilare cât și a celor...
03 September, 2018
Autoritățile intenționează să aloce aproape 2 milioane de dolari pentru a pune capăt unui litigiu internațional. Anterior, statul a mai cheltuit aproximativ jumătate de milion de dolari în același dosar pentru servicii de avocatură și expertiză. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, se propune alocarea Ministerului Finanţelor, din fondul de rezervă al Executivului, suma echivalentă în lei a 1.792.673,17 dolari pentru executarea integrală a sentinţei arbitrale adoptată la 28 iunie de Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) la acțiunea îna...