Asociaţiile de economii şi împrumut ar putea să fie obligate să facă parte dintr-o Asociație naţională centrală. Parlamentul a examinat, în ultimele ședințe ale sesiunii de primăvară, proiectul pentru modificarea şi completarea Legii asociaţiilor de economii şi împrumut, pe care l-a votat în prima lectură. Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, inițiativa legislativă  presupune că noua asociaţie naţională centrală va fi o asociaţie ai cărei fondatori şi membri sunt toate asociaţiile de economii şi împrumut. Calitatea de membru va fi obligatorie pentru toate asociaţiile care deţin licenţe de activitate. Asociaţia națională centrală va deţine licenţă valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, va avea propria pagină web, unde vor fi publicate situaţiile financiare, rapoartele specifice şi raportul de audit, care vor rămâne disponibile minim cinci ani de la data publicării. Noua instituție va avea un Consiliu de administrare profesionist, majoritatea membrilor fiind independenţi de sistemul asociaţiilor de economii şi împrumut, aceștia urmând să reprezinte instituţiile de reglementare şi supraveghere ale statului. Consiliul va fi constituit din șapte membri, aleși pe o perioadă de cinci ani. Trei membri vor fi aleşi de către adunarea generală a asociaţiei naționale centrale, câte un membru vor desemna Ministerul Finanţelor și Banca Naţională a Moldovei, iar doi membri urmează a fi desemnaţi de către autoritatea de supraveghere, dintre care unul va fi în calitate de preşedinte al consiliului. Potrivit autorului, modificările propuse vor permite delegarea funcţiilor de supraveghere, gestionare prudentă şi profesionistă a fondului de lichidităţi, implementarea regimului şi procedurilor de administrare specială şi consolidarea supravegherii sistemului asociaţiilor de economii şi împrumut de către Comisia Națională a Pieții Financiare prin intermediul asociaţiei naţionale centrale a asociaţiilor de economii şi împrumut. Alte modificări prevăd că auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale va fi efectuat la asociaţiile care deţin licenţă de categoria B şi bilanţul total la sfârşitul perioadei de gestiune depăşeşte 10 milioane de lei, precum și la asociaţia națională centrală. De asemenea este reglementată administrarea specială, care va reprezenta un regim de administrare a asociaţiei, instituit de către autoritatea de supraveghere, pentru  prevenirea stării de insolvabilitate şi evitarea deschiderii procedurii de insolvabilitate. Procedura de insolvabilitate presupune un complex de măsuri administrative, financiare, juridice şi organizatorice, care au drept scop conservarea valorii activelor asociaţiei, protecţia depunerilor de economii ale membrilor, eliminarea deficienţelor în administrarea asociaţiei şi a patrimoniului ei, încasarea creanţelor şi asigurarea, după caz, a continuităţii activităţii asociaţiei. În prezent, pe piaţă activează circa 216 asociaţii de economii şi împrumut cu licenţă de categoria A, fără dreptul de atragere a depunerilor, 63 – cu licenţă de categoria B, care au deschise 33 filiale, cu dreptul de atragere a depunerilor de economii şi două asociaţii centrale.