Întreprinderea de Stat ”Fiscservinform” se reorganizează, prin fuziune (absorbție) cu Instituția publică ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, ultima fiind succesor de drepturi și obligații. Un anunț în acest sens a fost făcut de către Serviciul Fiscal de Stat. Instituția Publică ”Centrul de Tehnologii Informationale în Finanțe” a fost creată la începutul acestui an, prin reorganizarea Întreprinderea de Stat ”Fintehinform”. La fel, și atribuțiile Întreprinderii de Stat ”Vamservinform” vor fi preluate de către Centru. Astfel, Centrul de Tehnologii Informationale în Finanțe are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în următoarele domenii de competență:
 • administrarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale în domeniul finanţelor publice, achizițiilor publice, fiscal şi vamal;
 • implementarea tehnologiilor informaţionale atât în cadrul Ministerului Finanţelor, cât şi în cadrul autorităţilor administrative din subordinea acestuia;
 • implementarea politicilor în domeniul contabilității și auditului intern în sectorul bugetar și asigurării procesului de dezvoltare continuă a capacităților profesionale ale personalului care activează în domeniul finanțelor publice;
 • formarea, administrarea și menținerea resurselor informaţionale de stat în domeniul circulației alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
 • fabricarea şi comercializarea timbrelor de acciz şi a mărcilor comercială de stat;
 • evidenţa alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, fabricate, exportate şi importate, atât îmbuteliată, cât şi în vrac;
 • implementarea şi evidenţa mărcii comerciale de stat personificate;
 • administrarea şi întreţinerea infrastructurii TIC atât în cadrul Ministerului Finanţelor, cât şi în cadrul autorităţilor administrative din subordinea acestuia;
 • comercializarea formularelor tipizate de factură fiscală și anexă la factura fiscală;
 • tipărirea şi comercializarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special individualizate;
 • comercializarea timbrelor de acciz aplicabile pe articolele din tutun;
 • alte domenii atribuite prin intermediul actelor normative în competenţa I.P. ”Centrul de Excelență în Finanțe și Tehnologii Informaționale.
Anterior, autoritățile au precizat că reorganizarea instituțiilor are scopul de a optimiza cheltuielile bugetare, modernizarea serviciilor publice, reducerea sarcinilor administrative și minimizarea costurilor serviciilor.