Soldul portofoliului de credite brut s-a micșorat în primul semestru. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), soldul portofoliului de credite brut a constituit 41,1 la sută din totalul activelor sau 33,1 miliarde lei, micșorându-se cu 1 la sută (327 milioane lei). Totodată, s-a majorat volumul creditelor noi acordate cu 11,6 la sută față de perioada similară a anului precedent, unul din factori fiind diminuarea ratei dobânzii la credite.active De asemenea, în lunile martie - iunie 2018 s-a înregistrat o creștere lunară a portofoliului de credite. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la creditele de consum și la creditele acordate pentru procurarea imobilului. Investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 17,1 la sută din totalul activelor, fiind cu 1,9 p.p. mai mică comparativ cu sfârșitul anului 2017. Restul activelor, care constituie 41,8 la sută, sunt menținute de către bănci în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci, în numerar etc. De asemenea, în primele șase luni ale acestui an, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a descrescut cu 3,7 p.p. față de finele anului trecut, constituind 14,7 la sută. Indicatorul menționat diferă de la o bancă la alta, variind de la 5,7 la sută până la 34,3 la sută. BNM susține că progresul atins în diminuarea ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor se datorează măsurilor întreprinse de bănci ce țin de elaborarea și implementarea strategiilor proprii de diminuare a volumului creditelor neperformante, cesionarea creditelor neperformante către o persoană terță, comercializarea gajului, colaborarea cu agențiile imobiliare specializate în vederea depistării unor potențiali cumpărători pentru bunurile gajate/ipotecate ș.a.credite neperformante Totodată, în prima jumătate a anului, în sectorul bancar a continuat tendința de creștere a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudenţiale, acesta s-a majorat cu 1,7 la sută în perioada de referință, constituind 60,9 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 65,6 la sută din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 34,1 la sută și depozitele băncilor – 0,3 la sută). Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor l-a avut creșterea depozitelor persoanelor juridice cu 690 milioane  lei (3,4 la sută). De asemenea, s-a majorat și soldul depozitelor persoanelor fizice cu 371,3 milioane lei (0,9 la sută). Din totalul depozitelor, 58,7 la sută a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a majorat cu 1,5 miliarde lei (4,6 la sută), constituind 35,8 miliarde lei. Depozitele în valută au alcătuit 41,3 la sută din totalul depozitelor, soldul acestora a descrescut pe parcursul semestrului cu 460,9 milioane lei (1,8 la sută), alcătuind 25,2 miliarde lei.depozite