Sistemul informațional judiciar (SIJ) reprezintă un ansamblu de platforme informaționale interconectate, utilizate în sectorul justiției pentru prelucrarea informațiilor privind dosarele judecătorești, cererile justițiabililor și diverse acte de procedură. Regulamentul SIJ a fost elaborat ca urmare a  implementării și utilizarii masive a soluțiilor IT în sectorul justiției, ceea ce a accelerat considerabil activitatea instanțelor și a sporit transparența în sistemul de gestionare a dosarelor de judecată. Regulamentul de organizare și funcționare a fost aprobat de către Guvern. Astfel, regulamentul stabilește modul de organizare şi conținutul informațional a sistemului electronic de repartizare aleatorie a dosarelor în instanţele de judecată, a sistemului de audio-video conferințe utilizat în instanțe și a bazei de date a hotărîrilor de pe portalul național al instanțelor de judecată. De asemeanea, se reglementează și e-Dosarul judiciar la care au acces participanții la procesul de judecată și prin care are loc transmiterea cererilor de chemare în judecată, citațiilor, anexarea probelor, coordonarea agendei ședințelor, efectuarea plății taxei de stat, etc. Adițional, în documentul aprobat sunt reglementate drepturile, obligaţiile, responsabilitățile și atribuțiile persoanelor ce participă la utilizarea SIJ. Documentul mai prevede măsuri de asigurare a protecției și securității informației conținute în SIJ, fiind identificate obiectele ce necesită a fi protejate și metodele de protecție, inclusiv cele de contracarare a pericolelor informaționale.