Autor: Olga Burea, Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații Radierea unei persoane juridice/întreprinzător individual inactiv, are loc din oficiu de către organul înregistrării de stat din cadrul Agenției Servicii Publice. Procedura este prevăzută de lege și de Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul nr. SFS  nr. 352 din 28.09.2017, M.O. 429-433 din 8.12.2017. Conforma legislației, se consideră o persoană juridică inactivă atunci când: 
  • nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor trei ani;
  • nu a efectuat operațiuni pe niciun cont bancar;
  • nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are filiale şi reprezentanțe;
  • nu are datorii la bugetul public național;
  • nu a fost înregistrată în calitate de contribuabil al TVA ;
  • nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat mașini de casă și de control cu memorie fiscală.
Criteriile de mai sus se aplică și în cazul  întreprinzătorului individual inactiv.  Cum are loc procesul? Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, prezintă Agenției Servicii Publice, lista contribuabililor inactivi și certificatele privind lipsa restanțelor față de buget. Respectiv, în baza informațiilor acumulate, organul înregistrării adoptă o decizie de inițiere a procedurii de radiere.  În termen de trei zile lucrătoare, de la adoptarea deciziei, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la inițierea procedurii de radiere. Avizul va conține date despre persoana juridică sau întreprinzătorul individual radiat, și anume: denumirea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, numărul de identificare de stat, data înregistrării și data radierii din Registrul de stat, precum şi date cu privire la modalitatea și termenele de înaintare a creanțelor de către creditori sau de către alte persoane interesate și adresa la care acestea pot fi depuse. Dacă în acest termen (trei zile lucrătoare) nu au fost înaintate careva creanțe, Agenția Servicii Publice va adopta din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv. Ulterior, Serviciul Fiscal de Stat va anula codul fiscal prin radierea lui din Registrul fiscal de stat și prin consemnarea acestui fapt în dosarul contribuabilului. Procedura va fi diferită în cazul apariției unor creditori, sau persoane interesate. În acest caz, întreprinzătorul nu va fi radiat din oficiu, iar procesul de lichidare va avea loc în conformitate cu condițiile generale prevăzute de lege.   NOTĂ: Procedura de radiere poate fi inițiată și la cererea persoanei juridice și întreprinzătorului individual inactiv. Modelul cererii poate fi consultat la adresa: http://asp.gov.md/ro/persoane-juridice (rubrica - Modele de acte). Anterior depunerii cererii, persoana este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar şi să predea ștampila pentru distrugere organului abilitat.   Un aspect de reținut este că Agenția Servicii Publice va iniția din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat și față de persoanele juridice suspendate pe un termen de trei ani, care nu au solicitat reluarea activității sale.