Curs Valutar 18.11.2018
EUR: 19.3137 MDL USD: 17.0729 MDL RON: 4.1402 MDL RUB: 0.2568 MDL Convertor Valutar

Prețurile la carburanți vor fi stabilite o dată la trei luni

 

Prețurile plafon la carburanți vor fi stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE) o dată la trei luni și nu la două săptămâni. Modificările efectuate de către Parlament la Legea cu privire la piața produselor petroliere va fi publicată în Monitorul Oficial. Completările au fost făcute la art. 4 alin. (4) al Legii, prin care s-a extins perioada pentru stabilirea de către ANRE a prețurilor plafon, de la două săptămâni la un trimestru.

La fel, ANRE va avea dreptul de a ajusta prețurile plafon pe parcursul trimestrului doar în cazul devierilor mai mari de 10% a cotațiilor medii Platts raportate la cursul mediu valutar al Băncii Naționale a Moldovei.

În urma acestor modificări,  art. 4 alin. (4) va fi în felul următor: ”La stabilirea preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale importate în raport cu cotațiile medii Platts se va ţine cont de categoria şi calitatea produselor petroliere principale prin utilizarea coeficienţilor de multiplicare pentru fiecare tip de produs, prevăzuţi în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere. Trimestrial, în funcţie de cotaţiile Platts din perioada precedentă, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică stabileşte preţurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale şi le publică pe pagina sa web. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică ajustează prețul plafon pe parcursul trimestrului în cazul devierilor mai mari de 10% a cotațiilor Platts care duc la diminuarea prețurilor plafon, iar în cazul devierilor mai mari de 10% a cotațiilor Platts care duc la majorarea prețurilor plafon, Agenția este în drept să ajusteze prețurile plafon la solicitarea agenților economici. Se interzice comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale la un preţ ce depăşeşte preţul plafon stabilit de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică”.

Autorii modificărilor au precizat că necesitatea acestor completări derivă din impactul social sporit negativ ce a fost determinat de ultimele acte administrative ale ANRE de plafonare a prețurilor pentru comercializarea produselor petroliere principale. Aceste acte de plafonare au fost contestate în interesele consumatorilor în instanțele de judecată competente, fiind invocată netransparență în procesul de formare și plafonare a prețurilor pentru produsele petroliere.

Share on Social Media

24 September, 2018
Inspectoratul Energetic de Stat va fuziona cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Un proiect de hotărâre în acest sens va fi examinat în ședința de astăzi a Guvernului. Potrivit documentului, ANRE va deveni succesoare de drepturi și obligații ale Inspectoratului. Proiectul prevede că începând cu data de 20 octombrie Inspectoratul Energetic de Stat, autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Economiei şi Infrastructurii, încetează exercitarea atribuţiilor de supraveghere energetică de stat. În urma reorganizării, personalul angajat al Inspectoratului urmează...
03 August, 2018
Codul de procedură civilă a fost republicat. Acesta conține toate modificările efectuate în ultima perioada. Varianta Codului de procedură civilă, care conține toate completările și modificările, a fost publicată în ediția de astăzi a Monitorului Oficial. Codul de procedură civilă a suferit o serie de schimbări importante care au intrat în vigoare începând cu data de 1 iunie. Printre acestea se număra și faptul că cererea de adresare în judecată va fi scoasă de pe rol, în cazul în care reclamantul nu va achita taxa de stat în faza de pregătire pentru dezbateri judiciare. Codul de procedură civ...

Parteneri

24 July, 2018
Actele normative nu vor mai intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Legea cu privire la actele normative este în vigoare din data de 12 iulie și, prin urmare, aceste documente vor fi puse în aplicare peste o lună de la data publicării, dacă nu va fi specificată o dată exactă. Potrivit Legii, acte normative sunt:  Constituţia Republicii Moldova; legile şi hotărârile Parlamentului; decretele Preşedintelui Republicii Moldova; hotărârile şi ordonanţele Guvernului; actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate;  actele normative...
18 July, 2018
Prețurile plafon la carburanți ar putea fi stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare Energetică (ANRE) o dată la trei luni și nu la două săptămâni. Un proiect de modificare a Legii cu privire la piața produselor petroliere a fost înregistrat în Parlament. Prin acest document se dorește modificarea și completarea art. 4 alin. (4) al Legii, prin extinderea perioadei pentru stabilirea de către ANRE a prețurilor plafon, de la două săptămâni la un trimestru. La fel, se propune stabilirea dreptului ANRE de a ajusta prețurile plafon pe parcursul trimestrului doar în cazul devierilor ma...