Circa 42 de mii de cauze penale au fost digitalizate de procurori, în decursul unui an de la implementarea Sistemului informaţional automatizat ”Urmărirea penală: E-dosar”. Cifrele vizează cauzele penale iniţiate începând cu 1 iulie 2017 după ce prin ordinul Procurorului General, Eduard Harunjen, toţi procurorii, consultanţii şi specialiştii organelor procuraturii introduc zilnic informaţii despre acţiunile şi activităţile întreprinse în cadrul materialelor şi dosarelor penale. Potrivit datelor prezentate de Procuratură, procurorii au digitalizat 41.960 de cauze penale, precum şi 176.604 acte procesuale, prejudiciul cauzat intereselor persoanelor şi ale statului prin comiterea crimelor, conform actelor de sesizare, fiind de peste 19,1 miliarde de lei. Reprezentanții instituției susțin că dosarul electronic al urmăririi penale asigură diferite niveluri de acces securizat la date şi permite procurorilor să gestioneze mai eficient dosarele penale şi să genereze statistici precise şi rapoarte, prin automatizarea procedurilor şi proceselor interne. Software-ul acoperă toate etapele urmăririi penale, exercitate sau conduse de procuror, care oferă acces la date în timp real, reducând astfel întârzierile în luarea deciziilor referitoare la cauza penală şi exclude posibilitatea unor eventuale pierderi sau substituiri ale materalelor din dosare. Instrumentul a fost elaborat de compania estoniană ”Andmevara”, specializată în soluţii informatice pentru instituţii publice de divers rang. Dezvoltarea şi implementarea sistemului (componentele software şi hardware), se estimează la circa 95 mii de dolari, în acest scop fiind utilizate mijloace ale bugetului instituţional din contul suportului pentru reforma justiţiei, acordat de către Uniunea Europeană. Procurorii susțin că Sistemul urmează să fie integrat cu modulele informaţionale ale celorlalte organe de drept şi autorităţi publice centrale. Formarea Sistemului informaţional integrat al organelor de drept derivă din Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei şi urmează să creeze, dezvolte şi asigure interoperabilitatea sistemelor informaţionale: Urmărirea penală: E-dosar, Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi altor instrumente relevante din sistemul justiţiei: e-Executare, e-Notariat, e-Arest, e-Probaţiune, e-Licenţe, Registrul electronic al procurilor, Registrul persoanelor autorizate, Registrul de stat al actelor de stare civilă, e-Organizaţii etc.