Sute de întreprinderi fondate de ministere și alte autorități administrative centrale sau din subordinea acestora trec în gestiunea Agenției Proprietății Publice (APP). Printre marile companii care își schimbă fondatorul se regăsesc ÎS ”Combinatul de vinuri de calitate Mileştii Mici”, ÎS ”Poşta Moldovei”, ÎS ”Calea Ferată din Moldova”, ÎS ”Utilizarea spaţiului aerian şi deservirea traficului aerian ”MOLDATSA”, ÎS Compania Aeriana ”Air Moldova” sau ÎS ”Gările şi Staţiile Auto. Lista competă o puteți găsi aici. Potrivit unei hotărâri a Guvernului, ministerele, alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative din subordinea acestora, vor transmite întreprinderile de stat în care exercită funcţia de fondator, Agenţiei Proprietăţii Publice, în termen de 30 de zile din data publicării hotărârii, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. Ulterior, Agenţia Proprietăţii Publice de comun cu Agenţia Servicii Publice, în termen de 60 de zile din data publicării documentului, vor asigura operarea modificărilor necesare în actele de constituire ale întreprinderilor de stat. Autoritățile susțin că realizarea proiectului implică cheltuieli financiare aferente înregistrării modificărilor în Registrul persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, ţinut de Agenţia Servicii Publice, dar nu precizează suma totală și nici cine va acoperi plățile.