Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru a ocupa mai funcții vacante în instanțele din țară. Este vorba de Judecătoria Soroca acolo unde a fost anunțat concurs pentru o funcție de judecător la sediul central, dar și pentru funcția de președinte al instanței. La fel, CSM a anunțat concurs și pentru ocuparea unui post de magistrat la Curtea de Apel Chișinău și la Curtea de Apel Bălți. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, doritorii de a ocupa aceste funcții pot depune cererile de participare în termen de 20 de zile din ziua publicării anunțului în Monitorul Oficial. Candidaţii vor depune cererile pentru participare la concurs în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la Registrul participanților la concursul pentru suplinirea funcției vacante de judecător, de președinte sau vicepreședinte al instanței judecătorești. Potrivit Regulamentului, la concursul pentru suplinirea funcţiilor de judecător, vicepreşedinte şi preşedinte al instanţei judecătoreşti, de promovare într-o instanţă judecătorească ierarhic superioară, precum şi de transfer într-o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau una inferioară, participă persoanele înscrise în Registru. Candidaţii la funcţiile vacante de judecător, vicepreşedinte sau preşedinte al instanţei judecătoreşti, înscrişi în Registru, pot participa la concursurile anunțate de CSM doar dacă au depus în termenul stabilit de CSM cererea de participare la concurs şi întrunesc condiţiile legale pentru accederea în funcţia solicitată. În același timp, Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de judecător, președinte și vicepreședinte al instanței judecătorești, prevede că secretariatul CSM va înregistra cererile de solicitare a candidaţilor pentru încadrare în concurs și va întocmi tabelul descrescător, reieşind din rezultatele obţinute de candidaţi la Colegiul de selecție. Procesul de selectare a candidaţilor la funcţia de judecător se va face ţinând cont de pregătirea profesională, de integritatea, capacitatea şi eficienţa candidaţilor, precum și de alte circumstanțe ce îl caracterizează pe judecător.