Câțiva executori judecătorești nu vor putea profesa o perioadă de timp. Ministrul Justiției, Victoria Iftodi, a emis un ordin prin care se suspendă activitatea următorilor executori judecătorești:
  • Mihailov Gheorghe - teritoriul de activitate municipiul Chișinău;
  • Alexeenco Olga - teritoriul de activitate municipiul Chișinău;
  • Gosic Andrei - teritoriul de activitate municipiul Chișinău.
Executorii nu mai pot profesa pentru că nu au achitat plățile obligatorii la contul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești timp de trei luni de la scadență. Aceștia își vor putea relua activitatea la achitarea lor integrală, dar nu mai mult de trei luni. Din momentul emiterii ordinului, executorii judecătorești își încetează dreptul de a gestiona contul curent special și de a întreprinde acțiuni specifice funcției. Dreptul de gestionare a contului curent special al executorilor judecătorești se transmite în administrarea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. Uniunea va desemna executorii judecătorești care vor asigura continuarea lucrărilor neexecutate, va repartiza altor executori judecătorești procedurile nefinalizate, va transmite dreptul de gestionare a contului curent special și va stabili condițiile de păstrare a arhivei. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial și adus la cunoștința Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi instanței de judecată în a cărei circumscripţie executorii judecătorești îşi au biroul.