Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis cine sunt procurorii care vor fi conducători ai stagiilor de practică desfășurate în perioada 17 septembrie - 3 martie pentru audienții cursurilor de formare inițială. Mai exact, CSP a decis să propună Institutului Național al Justiției următorii procurori: Procuratura Anticorupție
 • Nadejda Busuioc;
 • Vitalie Codreanu;
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal
 • Victor Plugaru;
 • Dumitru Barbaroș;
 • Nicu Șendrea;
 • Valentin Baidaus;
 • Eugen Manolachi;
 • Nicolae Zanevici;
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru
 • Vera Chiranda;
 • Aliona Railean;
 • Alexandru Casir;
 • Veaceslav Potînga;
 • Alla Cazacu;
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana
 • Denis Poiată;
 • Vitalie Costișanu;
 • Elena Zghibarța;
 • Liliana Partole;
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani
 • Octavian Lazarev;
 • Angela Pleșca;
 • Liliana Verdeș;
 • Lucia Andriuța;
 • Alexandru Arcer;
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani
 • Sergiu Zamă;
 • Victor Furtună;
 • Olesea Roșca;
 • Liuba Conșina;
 • Veaceslav Cernalev;
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica
 • Alexandru Caraman;
 • Mariana Cherpec;
 • Vitalie Galeru;
 • Carolina Lupașcu;
 • Serghei Savca;
Procuratura raionului Hîncești
 • Oxana Ungureanu;
 • Inga Boișteanu;
 • Ovidiu Scutelnic;
Procuratura raionului Ialoveni
 • Nicolae Mătăsaru;
 • Valeriu Dermenji;
 • Vasile Danu;
Procuratura raionului Călărași
 • Ion Carp;
 • Ion Moțpan;
 • Vladimir Martea;
Procuratura raionului Strășeni
 • Alexandra Cotun;
 • Mariana Stănilă;
 • Elena Pruneanu.
CSP precizează că la desemnarea acestora s-a ținut cont de mai multe criterii printre care vechime în muncă în activitate de cel puţin cinci ani, un nivel înalt de pregătire teoretică şi practică, dar și reputație ireproșabilă. Legea privind Institutul National al Justiției, stabilește că audienţii cursurilor de formare iniţială desfăşoară stagii de practică, conform curriculum-ului de practică, sub îndrumarea unui conducător de practică desemnat de Institut în baza propunerii Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor sau a conducătorului organului de urmărire penală. Concomitent, Regulamentul Institutului National al Justiției stabilește că stagiile de practică se desfăşoară în cadrul instanţelor judecătoreşti, procuraturilor şi organelor de urmărire penală pentru a lua nemijlocit cunoştinţă de activităţile desfăşurate de acestea. La fiecare etapă a stagiului de practică, audientul-stagiar este îndrumat de un conducător, desemnat de Institut în baza propunerii Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor şi a conducătorului organului de urmărire penală.