Statul, în persoana autorităţilor publice, garantează subiecților declarării voluntare că nu pot fi urmăriți pentru neachitarea impozitelor, taxelor, a altor plăţi în Bugetul Public Național, a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente bunurilor declarate voluntar. Prevederea este stipulată în proiectul de Lege privind declararea voluntară și stimularea fiscală. De asemenea, statul garantează că bunurile declarate voluntar nu pot constitui obiectul unei cauze penale pentru evaziune fiscală. Proiectul mai prevede că nu se admit pe viitor nici un fel de măsuri discriminatorii în privința subiecţilor declarării voluntare aferent bunurilor declarate voluntar. Totodată, prin derogare de la prevederile Codului fiscal:
  • veniturile sub formă de creștere de capital obținute în rezultatul declarării voluntare a bunurilor se consideră neimpozabile și nu se includ în componența venitului brut al contribuabilului care a instrăinat sau reevaluat aceste bunuri;
  • pentru bunurile care au constituit obiectul declarării voluntare urmare a încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, baza valorică a activelor de capital după încheierea procedurilor de declarare benevolă va constitui prețul de vânzare-cumpărare indicat în contractul de vânzare-cumpărare;
  • pentru bunurile care au constituit obiectul declarării voluntare urmare a reevaluării, baza valorică a activelor de capital după încheierea procedurilor de declarare benevolă va constitui valoarea reevaluată conform raportului de reevaluare a bunurilor întocmit de evaluatorul autorizat.
Toate îndoielile apărute la aplicarea legii se vor interpreta în favoarea subiectului declarării voluntare.