Ministerul Afacerilor Interne, desemnat în calitate de partener public, anunţă concursul public repetat de selectare a partenerului privat pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat ”Crearea fondului locativ de serviciu al Ministerului Afacerilor Interne”. Este vorba de construcția blocurilor locative pentru angajații MAI. Procedura de selectare a partenerului privat se va desfăşura prin concurs public, într-o singură etapă. Documentaţia-standard poate fi obţinută în incinta Ministerului Afacerilor Interne, contra unei plăți nerambursabile în sumă de 3.000 de lei ce constituie taxa de participare la concurs.  Cerințele față de ofertanți și datele ce urmează a fi incluse în ofertă sunt stabilite în documentația-standard. Ofertele elaborate în corespundere cu documentația-standard vor fi depuse până la data de 02.10.2018, ora 17.00, la adresa juridică a ministerului.  Rezultatele concursului vor fi anunţate în termen de trei zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal de către Comisia de selectare. Modalitatea de repartizare a riscurilor, indicatorii de performanţă şi criteriile de evaluare, sunt indicate în documentația-standard.