După o lună de la publicarea proiectului de modificare a Legii insolvabilității pentru consultare publică, Ministerul Economiei și Infrastructurii a publicat un alt proiect pentru modificarea acestei legi. Proiectul, în mare măsură, prevede aceleași modificări, însă conține și câteva elemente noi. De exemplu, autoritățile propun ca, în cazul în care organele de conducere ale debitorului vor continua activităţile curente ale debitorului, administratorul provizoriu va trebui notificat prealabil, în scris, despre orice plată propusă. Tranzacția va putea efectua doar dacă, în termen de trei zile de la primirea notificării, administratorul provizoriu nu s-a opus plății, în formă scrisă. Totodată, autoritățile se pare că renunță la ideea că actul de inventar va servi ca probator pentru prezentarea în instanța de judecată. Această propunere de completare a lege nu se mai regăsește în noul proiect. Un alt element nou este faptul că planul de restructurare extrajudiciar va trebui negociat și convenit de către debitor și creditori timp de patru luni. Termenul se va calcula din momentul depunerii de către debitor a notificării în acest sens. În acest caz, executarea silită de către creditori a obligațiilor debitorului vor putea fi suspendate, la fel, pentru o perioadă de până la patru luni. Totodată, proiectul mai prevede că în cazul în care suma obținută din valorificarea bunului grevat cu garanție nu este suficientă pentru plata în întregime a creanței garantate, creditorul garantat va avea, pentru diferență, o creanță chirografară, care va fi plătită în ordinea prevăzută la art. 43. Conform noului proiect, administratorul va înscrie creditorul cesionar în tabelul creanțelor în termen de cinci zile de la primirea solicitării. De asemenea, contestaţie împotriva trecerii unei creanţe în tabelul creanţelor în cazul descoperirii unui fals sau unei erori esenţiale care au determinat admiterea creanţei, se depune în termen de 15 zile de la data la care partea a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască situaţia ce determină promovarea contestaţiei. În același timp, se propune majorarea termenului în care se va aproba hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate, dacă în cererea introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvabilitate şi îşi exprimă intenţia de a lichida sau de a îşi restructura activitatea. Astfel, instanța de judecată va trebui să ia o decizie în cel mult 20 zile lucrătoare și nu în cel mult 10 zile lucrătoare, cum este acum.